1.  De meest relevante punten

 • Migranten lopen risico op onderdiagnostiek en onderbehandeling van COPD door de huisarts.
 • Turkse en Antilliaanse mannen rapporteren meer COPD klachten dan andere mannen.
 • Turken en Afrikaanse mannen roken meer en er zijn aanwijzingen dat het effect van roken nadeliger is bij hen.
 • Culturele aspecten belemmeren het stoppen met roken.
 • Migranten met geringe beheersing van de Nederlandse taal hebben veel moeite met chronische medicatie.
 • Risicofactoren, veranderen leefstijl en medicatietrouw vergen veel meer aandacht en ondersteuning.
 • Extra aandacht voor voorlichting is nodig; het Longfonds heeft voorlichtingsmateriaal in het Turks en Arabisch.
 • Onder Turkse kinderen komt relatief vaak wiegendood voor; waarschijnlijk relatie met blootstelling aan rook.
 • De zelf gerapporteerde prevalenties van astma en COPD zijn hoger onder Turken en Antillianen.
 • Volgens de NHG-standaard COPD zijn er geen etnische verschillen in het vóórkomen van COPD.
 • Waarschijnlijk is er sprake van onderdiagnostiek en onderbehandeling van COPD onder niet-westerse migranten.
 • Prevalentie roken: Zie ook onderwerp Verslaving Roken.
  • Groter percentage rokers onder Turken (vooral mannen).
  • Turkse kinderen worden thuis, het meest van alle etnische groepen, blootgesteld aan tabaksrook.
  • Kleiner percentage (19 – 30%) rokers onder Marokkanen, vooral Marokkaanse vrouwen roken nauwelijks (1 – 5%).
  • Veel illegale migranten en asielzoekers roken veel t.g.v. stress.
 • Andere risicofactoren, zoals overgewicht en onvoldoende beweging, komen het meest voor onder Turken. Ook bij Marokkanen, Surinamers en Antillianen komen onvoldoende beweging en overgewicht vaker voor dan bij Nederlanders.

Geen verschillen t.o.v. Nederlandse bevolking: zie standaard.

In aanvulling op NHG standaard 26 COPD: www.nhg.org/standaarden/samenvatting/copd

 • Diagnostiek
  • Zeker bij migranten bij controles niet alleen focussen op de longfunctie, maar ook de mate van hinder en beperkingen vastleggen met bijvoorbeeld de Clinical COPD Questionnaire CCQ (zie NHG standaard). In tien vragen wordt de ziekte gerelateerde gezondheidstoestand (3 domeinen: symptomen, functionele- en mentale status) beoordeeld. De CCQ is gevalideerd en beschikbaar in verschillende talen: www.ccq.nl
 • Niet-medicamenteus advies
  • Gerichte preventie en behandeling van leefstijl en risicofactoren.
  • Houd rekening met culturele belemmeringen om met roken te stoppen. Zie ook onderwerp Verslaving Roken.
   • Wees duidelijk over het gevaar van roken.
   • Zet uw autoriteit als arts in dat het stoppen moet.
   • Veel migranten zijn slecht op de hoogte van hulpmiddelen om met roken te stoppen: geef hierover voorlichting.
   • Het toepassen van de juiste inhalatietechniek verdient extra aandacht.
   • Zie voor voorlichtingsmateriaal de site van het Longfonds. Zie rubriek Voorlichting. Er zijn animaties beschikbaar in het Nederlands, Turks en Arabisch. De animaties geven uitleg over hoe de longen werken, wat er in de longen gebeurt bij COPD en wat longmedicijnen doen.
 • In aanvulling op NHG standaard 26 COPD: www.nhg.org/standaarden/samenvatting/copd
 • Longfonds – voorlichtingsmateriaal in het Turks en Arabisch
 • www.cahag.nl/praktijkondersteuning
 • www.ccq.nl
 • I.J.M. Smeele, V. van Weel, C.P. Van Schayk. NHG-standaard COPD. Huisarts Wet 2007;50(8);362-79
 • I. Vaartjes, R.J.G. Peters, S.J. van Dis, M.L. Bots. Hart- en vaatziekten in Nederland 2007, cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2007.
 • Nationaal Kompas Volksgezondheid. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid en Sport. (www.nationaalkompas.nl)
 • A.A. Uijen, T.R.J. Schermer, H.J.M. van den Hoogen et al. Prevalentie en zorgconsumptie bij astma en COPD in relatie tot etniciteit. Ned tijdschr Geneeskd. 2008; 152:1157-63
 • E.M. Zantinge, W.L.J.M. Devillé, M.J.W.M. Heijmans, Allochtonen met astma, COPD of hooikoorts in Nederland: wat is er bekend?, NIVEL 2006
 • Reza Faizi: Stoppen met roken: opvattingen van allochtone mannen. Verslag wetenschappelijke stage Faculteit geneeskunde UMC StRadboud NIjmegen, afdeling eerstelijnsgeneeskunde. 2010 (bibliotheek Pharos)

COPD, longemfyseem, roken, inhalatiemedicatie