Redactie

 • Dogan, Praktijkondersteuner Somatiek, Almere – Ambassadeur kleurrijke zorg
 • N.M. van Moppes, huisarts, docent-onderzoeker huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie AMC
 • H. Koudijs, projectleider Pharos en arts internationale gezondheidszorg
 • Pelupessy, SPV/POH ggz, intercultureel zorgprofessional, trainer
 • R.T. van Uum, huisarts-onderzoeker, Zeist
 • J.H.M. Veeze – van der Velden, huisarts n.p., beleidsadviseur NHG

Auteurs

 • Y.K.R Ashruf, AIGT i.o.
 • E.S. Beket, jeugdarts KNMG
 • E. Bijker, kinderarts, Oxford
 • E. Bloemen, arts in vluchtelingenzorg, voorheen werkzaam bij Pharos
 • L. Denneman, Arts Internationale Geneeskunde en Tropengeneeskunde (AIGT), aios kindergeneeskunde
 • A. van Esch, reizigersgeneeskundige
 • M.J. Kreuger, Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT)
 • J.A. Melessen, tropenarts, arts tuberculosebestrijding en arts Maatschappij + Gezondheid in opleiding
 • S. Nooteboom, huisarts Arnhem, docent geneeskundeopleiding Nijmegen
 • Oueslati MA MSc, docent en onderzoeker Leiden, Den Haag
 • M.J.M. Peerden, huisarts en kaderarts Urologie & gynaecologie
 • K. Roodnat, Arts Internationale Geneeskunde en Tropengeneeskunde (AIGT)
 • N. Tamminga, Arts internationale geneeskunde en tropengeneeskunde (AIGT) en huisarts in opleiding
 • R.T. van Uum, huisarts-onderzoeker, Zeist
 • T. Versteege, huisarts i.o. & arts internationale gezondheidszorg & tropengeneeskunde
 • Dr. N. Zariouh, huisarts in opleiding, Maastricht

Plaatsen van artikelen op huisarts-migrant.nl

In het verleden zijn op verzoek van een redactie door deskundige auteurs een reeks artikelen geschreven volgens de richtlijnen van de website Huisarts-migrant. Voor de gebruikte richtlijnen was het uitgangspunt dat de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de aandoening of het onderwerp werden gehanteerd. De artikelen werden gelezen door redacteurs en na goedkeuring op Huisarts-migrant.nl geplaatst.

Af en toe verschijnen er nog nieuwe artikelen op het platform. Vaak zijn dit artikelen gericht op cultuursensitieve zorg, die voortkomen of aansluiten bij de programma’s en projecten waar Pharos op dat moment mee bezig is.

Tegenwoordig worden artikelen eens in de vier jaar beoordeeld op actualiteit en noodzaak tot revisie, hiervoor is een team van revisanten, bestaande uit onder andere huisartsen, artsen internationale gezondheidszorg, praktijkondersteuners en artsen uit de publieke gezondheidszorg, actief.

Mochten zich ten aanzien van een op de huisarts-migrant.nl opgenomen onderwerp ontwikkelingen voordoen die zeer relevant zijn, mocht terminologie verouderd zijn geraakt of artikelen om andere redenen feitelijk onjuist geworden zijn, dan wordt een artikel eerder dan gepland gereviseerd.

Onjuistheden of suggesties naar aanleiding van artikelen

De content op huisarts-migrant wordt met de grootste zorg geplaatst en waar nodig gereviseerd. Als u in de artikelen op huisarts-migrant termen, feiten of andere zaken tegenkomt die niet correct zijn of aanpassing behoeven, dan vinden wij het prettig als u daarover contact met ons opneemt. Zo kunnen wij indien nodig aanpassingen snel doorvoeren en helpt ook u ons mee om de informatie op huisarts-migrant actueel en correct te houden. U kunt suggesties en opmerkingen mailen naar: info@huisarts-migrant.nl