Huisarts-migrant is de website voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners. Op vragen over zorg en gezondheid gericht op persoonsgerichte en cultuursensitieve zorg voor iedereen, vindt u hier een antwoord. Een team van Pharos, huisartsen, praktijkondersteuners en artsen internationale gezondheidszorg zorgt ervoor dat de informatie op de website up-to-date is. Dit in afstemming met het NHG. Op de website vindt u achtergrondartikelen bij bestaande richtlijnen en informatie over:

De afgelopen periode is veel informatie op huisarts-migrant herzien of van de website verwijderd. Informatie en inzichten verouderen snel. Wat we een paar jaar geleden normaal vonden, kan nu niet meer passend zijn.

Het is onze taak te zorgen dat de informatie up-to-date is. Mocht u iets tegenkomen, waarvan u denkt: ‘Klopt dit wel?’ Neemt u dan contact op met de redactie van huisarts-migrant.

Go to Top