Aanbieders cultuursensitieve zorg

Op deze pagina staat een lijst met instanties en organisaties die aangeven zorg te bieden in verschillende talen met respect en begrip voor de eigen cultuur. Deze lijst is tot stand gekomen door meldingen van professionals uit de praktijk en berust dus niet op een selectie van alle bestaande instanties op basis van kwaliteit. Het is belangrijk uw patiënten persoonsgerichte zorg op maat te bieden, en verwijzing naar instanties uit deze lijst is niet altijd een oplossing. Niet iedereen uit een cultuur denkt of doet hetzelfde. Vergeet niet uw normale werkwijze: met aandacht voor communicatie (gebruik eenvoudig taal en tolk) en een open houding ten aanzien van mogelijk culturele aspecten kunt u vaak zelf al veel bereiken. Probeer op de hoogte te zijn van de eigen sociale kaart en te kijken of er zorg dicht bij huis beschikbaar is, mede vanwege de lage reiskosten. Als u er dan niet uit komt, kan deze lijst helpen. Het aanbod is voortdurend aan verandering onderhevig en dus is het overzicht niet volledig en niet actueel.

Aanvulling: In september 2021 heeft Arq kenniscentrum migratie een “Sociale kaart Landelijk overzicht interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning gepubliceerd.

 • Netwerkcentrum Transculturele Psychiatrie | Dimence Regio Zwolle/Enschede/Deventer.
 • i-psy
  Interculturele psychiatrie.  i-psy is onderdeel van de Parnassia groep.
  Behandelt o.a. in het Turks, Arabisch, Spaans, Portugees, Engels, Dari, Farsi, Pools, altijd met respect en begrip voor de eigen cultuur. Aantal (20) vestigingen in het land en enkele jeugdvestigingen.
  Contactinformatie: i-psy.nl
 • De Evenaar
  Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord Nederland, gespecialiseerd traumacentrum.
  Contactinformatie: www.ggzdrenthe.nl/evenaar of 0593 – 535842
 • Noagg
  Centrum voor transculturele GGZ.
  Psychiatrische hulpverlening voor mensen met een migratie achtergrond. Vestigingen in de Utrecht en Zeist. Ook noagg junior.
  Contactinformatie: www.noagg.nl
 • ARQ Nationaal Psychotraumacentrum
  Landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.
  Behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (bijvoorbeeld geweld tijdens het werk).
  Contactinformatie: www.arq.org
 • Propersona
  Transcultureel team in Nijmegen. Gespecialiseerd in ambulante transculturele psychiatrie voor migranten en vluchtelingen/asielzoekers, al dan niet gedocumenteerd. Contactinformatie: www.propersona.nl
 • Veldzicht
  Klinische psychiatrische zorg en forensisch psychiatrische zorg voor patiënten met veelal een niet-Nederlandse achtergrond. Er verblijven patiënten met zeer uiteenlopende juridische statussen en zorgtitels. O.a. asielzoekers en ongedocumenteerden.
  Contactinformatie: www.ctpveldzicht.nl Interculturele psychiatrie (in Den Bosch en Vught psychotrauma centrum).
 • Reiner van Arkelgroep
  Interculturele psychiatrie (in Den Bosch en Vught psychotrauma centrum).
  Contactinformatie: www.rvagroep.nl
 • ETT: Expertisecentrum transculturele therapie In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.
  Contactinformatie: www.transculturele therapie.nl
 • Wereldpsychologen
  Vrijwilligersorganisatie die begeleiding biedt via online consulten van geregistreerde psychotherapeuten en psychologen bij psychosociale klachten van Oekraiënse vluchtelingen en migranten uit andere culturen. EMDR is mogelijk. Aanmelding is mogelijk door hulpverleners en patiënten zelf.
  Contactinformatie: www.wereldpsychologen.nl
 • In verschillende regio’s zijn verschillende cultuur sensitieve thuiszorgorganisaties actief.
  Zoek in uw eigen regio naar mogelijkheden.
 • Wereldhuis in Boxtel, onderdeel van zorggroep Elde. Vier verpleegafdelingen, een psychogeriatrische, een somatische, een afdeling Smaragd, gericht op mensen uit voormalig Indische koloniën en een afdeling Sefkat, speciaal gericht op mensen met een migratieachtergrond uit bijvoorbeeld Marokko, Turkije en Irak. Contactinformatie: www.zge.nl
 • In het hele land bestaan soortgelijke initiatieven van cultuur sensitieve ouderen woon-zorgcentra en verpleeghuiszorg, zoek in uw eigen regio naar mogelijkheden.
 • Tolk en vertaalcentrum Nederland (TVCN)
  Tolk- en vertaaldiensten in 130 talen. Tolk per telefoon. Direct: binnen 1 minuut te regelen, in elke taal, zonder reservering vooraf. Tolk op locatie mogelijk en schriftelijke vertalingen. Eenmalig aanmelden. Er zijn kosten aan verbonden per gesprek.
  Contactinformatie: www.tvcn.nl of bel 088-2555222
 • Vluchtelingenwerk Nederland
  Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vereniging met 14 regionale afdelingen. In Amsterdam is het Landelijk Bureau gevestigd.
  Contactinformatie: www.vluchtelingenwerk.nl
 • Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
  Steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden.
  Contactinformatie: www.stichtinglos.nl
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen.
  Contactinformatie: www.coa.nl
 • Gezondheid Zorg Asielzoeker (GZA)
  Per 1 januari 2018 is de GCA overgenomen door de organisatie Arts en Zorg. Deze biedt huisartsenzorg aan asielzoekers.  Voor alle informatie over huisartsenzorg voor asielzoekers kunt u terecht op de website van GZA.  Contactinformatie: www.gzasielzoekers.nl
 • ENIEC European Network intercultural elderly care (ENIEC) ENIEC is een non-profit vereniging voor professionals die zich bezighouden met (sociale) zorg voor oudere migranten in Europa.
  Contactinformatie: www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/eniec-european-network-on-intercultural-elderly-care
 • Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) helpt en informeert migranten die terug willen naar het land van herkomst of willen migreren naar een ander land.
 • Refugeehelp
  Ondersteuning voor vluchtelingen door informatie over het Nederlandse gezondheidssysteem en welzijnssysteem. Ook veel relevante achtergrondinformatie voor professionals.
  Contactinformatie: www.refugeehelp.nl