Home / Zelf- en patiëntenorganisaties

In Nederland zijn vele zelf/ migrantenorganisaties (www.iisg.nl/research/migrantenorganisaties). Het onderstaande overzicht is onvolledig. Zie voor meer informatie: http://mighealth.net/nl/images/3/31/Migrantenorganisaties-in-Nederland-deel-1-en-2.pdf  of het lokale welzijns- of vrijwilligerswerk; hier is vaak een overzicht van de lokaal aanwezige zelforganisaties.

 • Netwerk van organisaties van oudere migranten (NOOM)
  Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten en het bevorderen van het welzijn van oudere migranten door: pleitbezorging en belangenbehartiging, voorlichting, lotgenotencontact, uitwisseling van kennis, expertise en good practices.
  Contactinformatie: www.netwerknoom.nl
 • Stichting ZAMI
  Richt zich op ‘Vrouwen die zich uitspreken en liefdevol samenwerken in strijd voor een betere toekomst’. Al 20 jaar een politiek en cultureel podium voor alle zwarte -, migranten en vluchtelingen in Nederland.
  Contactinformatie: www.zami.nl
 • Stichting Mozaïk
  Mozaïk (sinds 1994) zorgbemiddelaar in de regio Rijnmond. Mozaïk richt zich op mensen met een meervoudige (psychische en sociale) problematiek, die de greep op hun leven zijn kwijtgeraakt. Deze mensen worden door Mozaïk naar passende zorg en hulpverlening toegeleid.
  Contactinformatie: www.stichtingmozaik.nl
 • Stichting Yasmin
  Multiculturele vrouwenorganisatie in Den Haag;  een plek waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en zich verder kunnen ontwikkelen. Yasmin biedt praktische informatie en voorlichting, ook cursussen en activiteiten.
  Contactinformatie: www.stichtingyasmin.nl
 • Dona Daria
  Zet zich in om mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen zodat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving met een breed aanbod van activiteiten, cursussen en projecten in Rotterdam en omgeving.
  Contactinformatie: www.donadaria.nl
 • Landelijke Federatie van Chinese vrouwenverenigingen in Nederland
  Chinese koepelvereniging van alle Chinese vrouwenverenigingen in Nederland (sinds 2000). Vrijwel elke grote stad van Nederland heeft een Chinese vrouwenvereniging. Deze organiseren symposia, lezingen, informatiebijeenkomsten en cursussen en vieren Chinees nieuwjaar en Internationale vrouwendag.
  Contactinformatie: www.lfcv.nl
 • Damaynan’ng Philipino’sa’ Nederland
  Vereniging van Filippino’s met een hecht netwerk in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Amsterdam en in minder mate in de andere provincies.
  Contactinformatie: Aureliahof 8, 3544 VE Utrecht
 • Stichting Bayanihan
  Centrum voor Filippijnse vrouwen in Nederland, een zelfhulporganisatie opgericht in antwoord op de behoeften en vragen om hulp en ondersteuning van Filippijnse vrouwen in Nederland.
  Contactinformatie: www.bayanihan.nl
 • Koerdische vrouwenvereniging
  Het behartigen van de algemene en specifieke belangen van alle Koerdische vrouwen in Nederland om het sociale isolement van vrouwen te doorbreken.
  Contactinformatie: Postbus 7427, 2701 AK Zoetermeer   Tel. / fax: 079– 511893
 • Stichting Al Nissa
  Een landelijke (sinds 1982) moslimvrouwenorganisatie. Doel is het verstrekken van informatie over de islam, zoveel mogelijk los van een specifieke culturele of religieuze achtergrond, en het stimuleren van moslimvrouwen om zich te verdiepen in de (positie van vrouwen in de) islam, de positie van moslimvrouwen in de Nederland.
  Contactinformatie: www.alnisa.nl
 • Al Amal
  Zet zich in om de participatie van multi-probleem gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen in de Utrechtse samenleving te verbeteren. Zij richt zich op gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen die niet in staat zijn op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.
  Contactinformatie: www.al-amal.nl
 • Stichting Ofra
  Zet zich in voor de positieverbetering van (m.n. vrouwelijke) Marokkaanse Nederlanders.
  Contactinformatie: www.ofra.nl
 • OMVA
  Oorspronkelijke doelgroep: Marokkaanse vrouwen. Tegenwoordig gericht op vrouwen met verschillende achtergronden. De projecten die zijn er op gericht vrouwen met verschillende achtergronden kennis met elkaar te laten maken
  Contactinformatie: Contactpersoon: Brenda Wokke (coördinator)
  Post/Bezoekadres: Mauritskade 22D 1091 GC Amsterdam tel: 020-6944158
 • Stichting Nisa for Nisa
  Zelfstandige vrouwenorganisatie in Amsterdam Slotervaart. Opgericht in 2000 en staat  voor “Vrouwen voor Vrouwen’. Laagdrempelige activiteiten voor vrouwen en door vrouwen, zo  geeft de stichting vrouwen de kans beter te integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Nisa for Nisa is een vrijwilligersorganisatie
  Contactinformatie: www.nisa4nisa.nl
 • Stichting Marokkaans Meisjes Centrum
  Bereidt Marokkaanse meisjes tussen 12 en 25 jaar voor op de maatschappij. MMC organiseert o.a. informatiemiddagen over scholing of het betreden van de arbeidsmarkt.
  Contactinformatie: Adres: Anjelierstraat 89-hs, 1015 NE Amsterdam
 • Stichting Moslimvrouwen “Dar Al-Arqam
  In 1992 opgericht door een aantal Nederlandse vrouwen die de islam als geloof en levenswijze hebben gekozen en wil een bijdrage leveren aan het proces van emancipatie en participatie van moslimvrouwen, met behoud van hun eigen identiteit.
  Contactinformatie: www.daralarqam.nl
 • Stichting Zohor
  Contactinformatie: Adres: Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem, www.zohor.nl
  Tel: 023 – 54 03 112
  E-mail: info@zohor.nl
 • Stichting Vrouwen Organisatie Sarita
  Heeft als doel het mobiliseren, participeren, vergroten van zelfontplooiing en de positieverbetering van vrouwen in de multiculturele samenleving in algemeen en in het bijzonder de Haagse samenleving.
  Contactinformatie: www.stichtingsarita.nl
 • Vereniging van Vrouwen uit Turkije in Amsterdam
  Zelforganisatie van vrouwen en meisjes afkomstig uit Turkije, woonachtig in Amsterdam en omgeving.
  Contactinformatie: www.atkb.nl
 • OTIVO
  Contactinformatie: Ledeboerstraat 56, 7512 EA Enschede
  Tel: 053-4324453
  contactinformatie: www.otivo.nl
 • ETKB
  Contactinformatie: Adres: Schalmstraat 2/B, 5614AD Eindhoven
  Tel: 040-2115906
 • Stichting Vrouwenfederatie Milli Görüs Noord-Nederland
  Doel is bevorderen van integratie, emancipatie, participatie en prestaties van haar leden binnen de Nederlandse samenleving.
  Contactinformatie: www.mgvf.nl
 • FORSA Amsterdam
  Contactinformatie: Adres: Keienbergweg 3, 1101 EX Amsterdam Zuidoost
  Tel. 0206902626
 • Landelijk Overleg Minderheden
  Het LOM is een samenwerkingsverband waar 8 representatieve samenwerkingsverbanden toegelaten tot het LOM.  Samen vertegenwoordigen zij ruim 1,8 miljoen burgers van Caribische, Chinese, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse en Zuid-Europese afkomst en vluchtelingen in Nederland.
  Contactinformatie: www.minderheden.org
 • Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.
  SMN is een landelijke organisatie voor de belangenbehartiging van Marokkanen in Nederland. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap.  www.smn.nl
 • Inspraak Orgaan Turken in Nederland.
  Het IOT  heeft tot doel uitgaande van alle in de Turkse gemeenschap in Nederland aanwezige opvattingen en stromingen de belangen van die gemeenschap te behartigen en zich in te zetten voor de verbetering van haar maatschappelijke positie in Nederland.
  Contactinformatie: www.iot.nl
 • Sociale kaart Amsterdam – Migranten
 • Federatie Afghaanse Vluchtelingen Organisaties FAVON
  Dit is de overkoepelingorganisatie van 23 organisaties van vluchtelingen in Nederland. FAVON is het inspraakorgaan en spreekbuis van de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Voor meer informatie:  www.favon.org
 • Stichting Allochtonen & Kanker
  Komt op voor de belangen van allochtone kankerpatiënten en hun families.
  Stichting Allochtonen en Kanker werkt landelijk. Een netwerk van actieve leden verzorgt het lotgenotencontact, inloopspreekuren, belangenbehartiging en andere activiteiten.
  Contactinformatie: www.stichtingak.nl
 • Mammarosa
  Informatie over borstkanker voor migranten en allochtone vrouwen.
  Mammarosa heeft tot doel het geven van voorlichting over borstkanker aan allochtone vrouwen en het bevorderen van de communicatie rond borstkanker bij deze groepen vrouwen.
  Contactinformatie: Lide van der Vegt info@mammarosa.nl, www.mammarosa.nl
 • Oscar Nederland
  Multi etnische organisatie voor mensen met sikkelcelanemie en thalassemie. Informatie voor patiënten, dragers en familieleden. De site bevat ook informatie voor professionals.
  Contactinformatie: http://www.oscarnederland.nl/
 • Sociale kaart Amsterdam – Migranten

Allochtone artsen, Den Haag, Rotterdam, kanker, Somaliërs, Somalisch, Surinaams, Antilliaans, Irakees, Marokkaans, Turks, Iraans, Chinees, borstkanker, psychiatrie, ongedocumenteerden, patiëntenorganisatie, thuiszorg, thuiszorgorganisatie, Utrecht, Amsterdam, moslim, vrouwen, Filippijnse, Arubaanse, lotgenoten, voorlichting, belangenbehartiging, allochtonen, multi-problem, islam, culturele, vluchtelingen, zorgbemiddelaar, isolement, Dona Daria, Yasmin, cursussen, zwarte, migranten, Koerdisch, Arabisch, Spaans, Portugees, Engels, Dari, Farsi, Pools, psychiatrisch, geweld, trauma, oorlog, Marokkaanse, opvang, Filipino’s, Brabant, Molukkers, Rijnmond, tolk, vertaal, oudere, welzijn, transcultureel, Enschede, Almelo, junior, GGZ, psychotrauma, intercultureel, psychiatrie, jeugd, hulpverleningsorganisaties, zelforganisaties migranten, allochtone patiëntenorganisaties, Oemnia, moslimvrouwen, Iraanse, meisjes