1.  De meest relevante punten

 • In aanvulling op de NHG standaard Stoppen met roken: www.nhg.org/standaarden/samenvatting/stoppen-met-roken
 • De forse rokers van Nederland zijn de Turkse mannen.
 • Culturele factoren en stress verhinderen stoppen met roken.
 • Een directieve benadering van de huisarts met benoeming van de medische risico’s kan helpen.
 • Astma fonds en hartstichting hebben voorlichtingsmateriaal en cursussen voor mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst.
 • Groter percentage rokers (prevalentie 41 – 63% bij > 18 jaar) onder Turken (vooral mannen) vergeleken met Nederlanders.
 • Kleiner percentage (19-30%) rokers onder Marokkanen, vooral Marokkaanse vrouwen roken nauwelijks (1-5%).
 • Surinaams (35-60 jaar): mannen 22-58% en vrouwen 22-31%.
 • Surinaamse mannen roken meer of gelijk aan Nederlandse mannen.
 • Surinaamse vrouwen roken minder of gelijk aan Nederlandse vrouwen.
 • Bij jongeren: Marokkaanse jongeren (vooral meisjes) roken minder dan Nederlandse leeftijdgenoten. Turkse meisjes roken daarentegen meer dan Nederlandse meisjes.
 • Lage SES groepen gaan roken uit verveling en door de ervaren stress. Bovendien is er weinig besef dat ze hun problemen zelf kunnen oplossen. Veel allochtonen behoren tot deze groep.
 • Het gaan roken is voor een klein deel genetisch bepaald. Genen voor de productie van nicotine metaboliserende leverenzymen vergemakkelijken het roken terwijl gendefecten in deze genen juist belemmeren. Voor zover bekend bestaan hierin geen etnische verschillen.
 • Waterpijp roken is minstens even ongezond als sigaretten roken.
 • Uit onderzoek (Faizi 2009) onder Turkse en Afghaanse mannen blijkt dat zij roken een onderdeel vinden van de mannelijke cultuur. Roken is een sociaal gebeuren; daarom lukt het niet om in je eentje te stoppen met roken, denken veel mannen. Zij weten wel dat roken slecht voor de gezondheid is, maar denken vaak dat gezondheidsproblemen alleen optreden als je heel erg lang rookt.
 • De meeste allochtone mannen weten wel dat ze eigenlijk moeten stoppen, maar stellen dat uit tot een punt in de toekomst, tot er een positieve verandering in hun leven komt.
 • Ze kunnen niet duidelijk benoemen wat hen zou helpen om te stoppen, en geloven niet dat hulpmiddelen echt nuttig zijn.
 • Meerdere mannen uitten de overtuiging dat het het meest effectief zou zijn als de huisarts directief zou optreden en het roken zou ontraden, met expliciete verwijzing naar de ernstige gezondheidsrisico’s.
 • In aanvulling op de NHG standaard Stoppen met roken: www.nhg.org/standaarden/samenvatting/stoppen-met-roken
 • Schenk aandacht aan culturele factoren en rol van stress.
 • Een directieve benadering wordt vaak gewaardeerd.
 • Verwijs naar POH of allochtone zorgconsulent voor voorlichting, liefst in groepsverband.
 • Voorlichtingsmateriaal:
  • Trimbos over ‘Stoppen met roken, hulp bij stoppen met roken, roken en zwangerschap en meeroken,  www.rokeninfo.nl
 • www.ikstopnu.nl: patiënten die willen stoppen kunnen rechtstreeks de stoplijn 0800 – 1995 bellen voor advies.
 • www.nhg.org/standaarden/samenvatting/stoppen-met-roken
 • Reza Faizi.: Stoppen met roken: opvattingen van allochtone mannen. Afdeling eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen. 2009
 • E.M. Zantinge, W.L.J.M. Devillé & M.J.W.M. Heijmans. Allochtonen met astma, COPD of hooikoorts in Nederland: Wat is er bekend?, NIVEL 2006

Rookverslaving, tabakverslaving, stoppen met roken, verslaving, roken