1.  Algemene aandachtspunten

 • Rond overlijden en begrafenis willen de meeste mensen rituelen die passen in hun eigen cultuur en religie. Zie ook onderwerp Rituelen rond sterven en rouw. Als zij zelf geen contacten hebben met organisaties, kunt u behulpzaam zijn deze contacten te leggen.
 • Veel migranten willen in het eigen land worden begraven. Dit is mogelijk, maar kostbaar. Inventariseer tijdig of men dit wil en of hiervoor financiële middelen beschikbaar zijn, dan wel een verzekering is afgesloten.
 • Moslims willen zo snel mogelijk, liefst binnen 24 uur, worden begraven. Hiervoor is ontheffing van de wettelijk bepaalde termijn nodig. Begrafenisondernemingen kunnen dit regelen.
 • Diverse migranten gemeenschappen hebben eigen, vaak collectieve, uitvaartverzekeringen opgezet, waarbij niet alleen de financiële kant van de uitvaart is gedekt, maar de familie ook ondersteuning krijgt bij het regelen van de uitvaart.
 • Marokkaanse banken verstrekken automatisch een uitvaartverzekering bij de opening van een rekening. Deze uitvaartverzekering is relatief voordelig. Het gezinshoofd betaalt een vast bedrag per maand waarvoor het gehele gezin, ongeacht het aantal kinderen, voor de uitvaart verzekerd is. De regeling past in het streven van de Marokkaanse regering de band met emigranten vast te houden. Sommige Marokkanen kiezen bewust voor een Nederlandse bank en regelen zelf hun eigen uitvaartverzekering.
 • Begraven zonder kist is mogelijk, mits de overledene een lijkwade draagt waaraan speciale voorwaarden zijn gesteld. Uitvaartondernemingen weten dit precies.
 • Veel moslims willen in hun land van herkomst begraven worden omdat het graf nooit meer verstoord mag worden. Een natuurbegraafplaats is mogelijk een optie omdat die graven niet na tien of twintig jaar geruimd worden. Een andere optie is uitleggen dat grafrechten steeds verlengd kunnen worden. De regels daarover zijn echter per begraafplaats verschillend.
 • Moslims wijzen crematie af. Andere religies niet perse.

Voor de juiste uitleg, en alle uitzonderingen, kan men het beste een begrafenisonderneming in de arm nemen, die ervaring heeft met de betreffende religie of etnische groepering (zie adressen hieronder en zie ook onderwerp Rituelen rond sterven en rouw).

 • Begraven mag alleen op een algemeen erkende begraafplaats.
 • Begrafenis zonder kist mag sinds 1991, mits er een lijkwade is.
 • Tijdstip van begraven: moslims hechten aan een zo snel mogelijke begrafenis. Zij kunnen ontheffing vragen van de verplichting dat niet binnen 36 uur na het overlijden begraven mag worden.
 • Mogelijk, mits geregeld door officiële onderneming (zie adressen hieronder).
 • Prijsindicatie: 4.000 – 6.000 euro.
 • Prijs is afhankelijk van:
  • het gewicht van de overledene
  • of de overledene gebalsemd moet worden (voor Suriname verplicht)
  • of de overledene wel of geen paspoort / ID-kaart heeft
   Prijs omvat alleen vervoer met kist/binnenkist en documenten (via ambassade); dus alleen de repatriëring. Alles wat er extra bij komt, zoals luxe kist, dienst, moskee en auto, gaat in overleg.

Veel uitvaartmaatschappijen verzorgen en begeleiden ook uitvaarten voor mensen met een andere culturele achtergronden. Door op internet te zoeken op woonplaats en culturele achtergrond zullen verschillende uitvaartmaatschappijen te vinden zijn.

Bekijk een (niet volledig) overzicht met islamitische uitvaartverzorgers en islamitische begraafplaatsen in Nederland en België.