Goed nieuws voor de migranten zonder verblijfsvergunning: de Raad van Europa stelt dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers een bed, brood en bad moet bieden. De uitspraak is niet bindend en staatssecretaris Teeven wacht met een besluit op advies van andere Europese ministers, maar veel steden zien de uitspraak als steun voor hun beleid om toch opvang te bieden aan deze groep dakloze migranten.

Het slechte nieuws is dat de 5 euro eigen bijdrage per receptregel ook in 2015 van kracht zal blijven; op veel plaatsen wordt deze nu betaald door de GGD of gemeente. Het is niet zeker of dit in 2015 ook het geval zal zijn. Vraag uw lokale GGD of vrijwillige ondersteuningsorganisaties of raadpleeg www.lampion.info.
Algemene informatie over ongedocumenteerden en gezondheid