Heeft uw patiënt minder dan 5 jaar onderwijs gehad: pas uw taalgebruik aan (zie Gezondheidsvaardigheden en Taalbarrière):

 • Gebruik geen spreekwoorden of beeldspraak.
 • Gebruik korte zinnen in actieve, tegenwoordige tijd.
 • Gebruik beeldmateriaal.
 • Laat voorbeelden zien en laat de patiënt het nadoen.
 • Veel bevolkingsgroepen zijn collectivistisch ingesteld – en minder individualistisch (zie Cultuur en gezondheid en Palliatieve zorg) en daarom:
  • speelt de familie een belangrijke rol in besluitvorming rond ziekten.
  • zijn schaamte en eer belangrijk hetgeen omzichtigheid vereist bij taboe beladen onderwerpen (seksualiteit, psychische problemen en hulpbehoevendheid in de familie).
  • is gastvrijheid belangrijk, dus moeilijk om dieet te houden, rust te nemen.
 • Ramadan? Zet uw Diabetes patiënten over op medicatie tweemaal daags (zie Ramadan en zie Diabetes Mellitus).
 • Enkele van de specifieke medische aandachtspunten bij migranten:
 • Denk aan reisadviezen bij bezoek aan familie en vrienden in land van herkomst (zie Reizigersadvisering).
 • Schakel bij anderstaligen bij voorkeur een onafhankelijke tolk in, tel.: 088-2555222 (zie Taalbarrière).
 • Iedereen in Nederland heeft recht op medische zorg – ook onverzekerden. Huisartsenzorg aan illegale migranten wordt vergoed via de regeling van Zorginstituut Nederland (zie Illegalen en ongedocumenteerden).
 • Huisartsenzorg voor asielzoekers wordt georganiseerd door Gezondheidscentrum Asielzoekers, tel.: 0881-122145, e-mail: welcome@gcasielzoekers.nl. (zie Asielzoekers).