1. De meest relevante punten

 • H. pylori komt het meest voor bij mensen afkomstig uit mediterrane landen, Oost-Europa, Midden-Oosten, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika.
 • Denk aan H. pylori bij maagklachten en aspecifieke buikklachten.
 • Zet laagdrempelig diagnostiek in en behandel conform NHG-standaard Maagklachten.
 • Prevalentie in Nederland is dalende: momenteel 20% bij algemene bevolking en 30 – 35% bij patiënten met maagklachten. Bij patiënten met maagklachten afkomstig uit mediterrane landen, Oost-Europa, Midden-Oosten, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika kan de prevalentie oplopen tot 75%.
 • Prevalentie bij eerste generatie migranten is hoger dan bij de tweede generatie.
 • Het risico op herbesmetting na succesvolle eradicatie wordt geschat op < 1,5% per jaar.
 • Gram-negatieve staafbacterie die zich nestelt in maagslijmvlies en chronische infectie veroorzaakt.
 • Chronische infectie verhoogt het risico op atrofie van het maagslijmvlies (1% per jaar), van waaruit metaplasie kan ontstaan en dientengevolge maagcarcinoom.
 • Langdurig PPI-gebruik is waarschijnlijk alleen bij H. pylori-positieve patiënten geassocieerd met 2 – 3 maal hoger risico op maagcarcinoom (H. pylori werkt als cofactor).

Symptomen:

 • Maagklachten, maar ook vaak aspecifieke buikklachten.
 • Bij de meerderheid geen klinische verschijnselen.

Complicaties:

 • Infectie leidt bij ongeveer 20% van de patiënten ooit tot een ulcus (risico op bloeding), bij 0,1 -3% tot een maagcarcinoom.
 • Omgekeerd worden ulcera in maag of duodenum voor respectievelijk 70 en 90% veroorzaakt door een H. pylori-infectie.
 • Pylori-infectie wordt niet geassocieerd met reflux, oesophagitis of slokdarmkanker.
 • Het risico op atrofie (en daarmee maagcarcinoom) kan worden verkleind door eradicatie van H. pylori.

Zie NHG standaard ‘Maagklachten’.

 • Aanvullende diagnostiek
  • Laagdrempelig diagnostiek bij migranten; doe dit al bij een eerste episode maagklachten.
  • pylori-feces test, liefst voorafgaand aan start van maagzuurremmer, heeft in alle gevallen de voorkeur.

Serologisch onderzoek en controlediagnostiek na eradicatie zijn in principe niet geïndiceerd.

 • Beleid
  • Volg de NHG standaard ‘Maagklachten’ en eventuele lokale richtlijnen m.b.t. antibioticaresistentie.
 1. NHG-standaard Maagklachten. 2021.
 2. Eddleston M, Davidson R, Brent A, Wilkinson R. Oxford Handbook of Tropical Medicine (3rd edition). Oxford (UK): Oxford University Press; 2012.
 3. Laboratoriumdiagnostiek Maagklachten (LESA). 2021.

Thuisarts
Inhoud Patiëntinformatie over maagklachten en H. pylori
Taal Nederlands

Maag-darm-leverstichting
Inhoud Patiëntinformatie over maagklachten en H. pylori
Taal Nederlands

maag, gastritis, ulcus, Helicobacter pylori, Helicobacter