1. De meest relevante punten

 • Pylori komt bij mensen afkomstig uit niet-westerse landen veel vaker voor.
 • Denk hieraan ook bij aspecifieke buikklachten.

Prevalentie bij patiënten met maagklachten (onderzoek Amsterdam 2001):

 • Autochtone Nederlanders: 40%. Migranten uit niet-Europese landen (Suriname, Antillen, Marokko, Turkije, Azië): 76%.
 • Prevalentie bij eerste generatie migranten hoger dan bij de tweede generatie.

Symptomen:

 • Maagklachten, maar ook vaak aspecifieke buikklachten.

Complicaties:

 • Pylori wordt geassocieerd met maag en duodenum ulcera, gastritis, maagkanker.
 • Chronisch PPI-gebruik is alleen bij Pylori-positieve patiënten geassocieerd met het ontstaan van atrofie van het maagslijmvlies. Verondersteld wordt dat atrofische gastritis een grotere kans op maagcarcinoom geeft. Het geschatte risico op atrofie is 1% per jaar en kan worden verkleind door H. Pylori-eradicatie.
 • Pylori infectie wordt niet geassocieerd met reflux, oesophagitis of slokdarmkanker.

In aanvulling op NHG standaard maagklachten:

 • Aanvullende diagnostiek:
  • De NHG Standaard geeft de voorkeur aan de monoklonale fecestest. Echter als dat voor bepaalde groepen patiënten moeilijk uitvoerbaar is (taboe en/of moeilijk uitleggen), kan een C13-ademtest of een serologische test (ELISA) aangevraagd worden. Bij feces- en ademtest moet 2 weken tevoren gestopt worden met PPI.
  • Controle na eradicatie: fecestest en C13-ademtest na 4 weken betrouwbaar. ELISA pas na 6-12 mnd betrouwbaar à hierbij gaat het om minstens een halvering van de waarde (de uitslag blijft namelijk positief).NB: De positief voorspellende waarde van het serologisch onderzoek daalt sterk bij een dalende H. Pylori prevalentie. Onder migranten kan de H. Pylori prevalentie daarentegen dusdanig hoog zijn dat de negatief voorspellende waarde van de test te gering wordt om een H. Pylori infectie te kunnen uitsluiten, zodat ook bij een negatieve testuitslag de kans op een H. Pylori infectie nog aanzienlijk is.
 • Beleid
  Volg de NHG standaard maagklachten.

maag, Helicobacter Pylori, Helicobacter