1.  De meest relevante punten

 • X chromosoom gebonden enzymdeficiëntie, manifesteert zich als hemolytische anemie.
 • Denk hieraan bij icterus neonatorum bij baby uit risicogebied.
 • Contra indicatie voor bepaalde medicatie en voeding (tuinbonen!). 
 • Geschatte prevalentie in Afrika 7,5%, Midden-Oosten 6,0% en Azië 4,7%.
 • X chromosoom gebonden erfelijke enzymdeficiëntie (komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen).
 • Door deficiëntie van het enzym G6PD is de erythrocyt onvoldoende beschermd tegen oxidatieve stress, waardoor hemolyse ontstaat bij verhoogde oxidatieve stress.
 • In stabiele fase is er geen hemolyse of anemie.
 • Uitlokkende factoren leiden tot hemolyse (1-3 dagen na gebruik van uitlokkende agens).
 • Hemolyse eindigt door wegnemen uitlokkende factor en anemie herstelt door aanmaak reticulocyten.
 • Er bestaat variatie in de ernst van het ziektebeeld op basis van de mate van enzymdeficiëntie.

Symptomen:

 1. Bij neonaten: icterus neonatorum
 2. Geelzucht, bleekheid, vermoeidheid en verminderde inspanningstolerantie
  Door uitlokkende factoren:

  • infectie
  • voedsel: fava bonen (tuinbonen) = favisme
  • medicijnen:
   • antibiotica:
    • cotrimoxazol
    • ciprofloxacine
    • dapson
    • chlooramfenicol (ook oogdruppels!)
    • nitrofurantoȉne
    • sulfasalazine
   • antimalaria middelen:
    • primaquine
   • overig:
    • isosorbidedinitraat
    • glibenclamide
    • rasburicase
    • succimer
  •  overig:
   • henna en wonderolie
   • methyleenblauw (bij test doorgankelijkheid eileiders)

Complicaties: letaal bij niet herkennen van het beeld en niet stoppen van het agens.

 • Anamnese: symptomen (zie hierboven). Vraag ook naar medicatiegebruik en dieet (tuinbonen).
 • Lichamelijk onderzoek: controleer vitale functies; behoudens bleekheid en icterus meestal geen afwijkingen.
 • Aanvullend onderzoek:
  • Hb, Ht, MCV (meestal normocytair), reticulocyten (verhoogd), LDH (verhoogd), haptoglobine (verlaagd) en ongeconjugeerd bilirubine (verhoogd)
  • G6PD-activiteit (na erytrocytentransfusie 3 maanden wachten)
 • Niet-medicamenteus advies: uitlokkende factoren vermijden (zie hierboven; let op, bij ernstigste vorm van G6PD deficiëntie is de lijst van gecontra-indiceerde middelen langer)
 • Behandeling
  In overleg met kinderarts/internist
  Er is geen curatieve behandeling
  Na stellen van diagnose: preventie hemolyse door vermijden uitlokkende medicatie en voedingsmiddelen
  Breng plaatselijke apotheker op de hoogte
  

Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie, G6PD, favisme, tuinbonen, anemie, hemolyse