Familial Mediterranean fever = Familiaire Middellandse Zee koorts

1.  De meest relevante punten

 • Erfelijke aandoening
 • Recidiverende koorts met buikpijn bij migranten uit gebied rond Middellandse Zee.
 • Onbehandeld kans op nierinsufficiëntie.

Oorzaak:

 • Erfelijke aandoening: Meestal autosomaal recessieve overerving, maar soms autosomaal dominant patroon.
 • Mutatie MEFV gen op chromosoom 16 (wordt gebruikt ter bevestiging, maar fout-negatief in 10-20%).
 • Door neutrofiele granulocyten gemedieerde ontsteking van sereuze membranen zoals peritoneum, pleura, synoviale membranen.
 • Bij migranten uit met name het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied (uit Turkije, Armenië, Noord-Afrika) met Arabische afkomst. Prevalentie in deze groep: 1:200 – 1:1000.
 • Begin: meestal < 20 jaar.

Symptomen:

 • Recidiverende koortsaanvallen van 1 tot 3 dagen, wisselend van eenmaal per week tot aantal maal per jaar (meestal geen regelmatig patroon) met daarbij:
  • buikpijn                                       (peritonitis >90%)
  • gewrichtspijn 1-3 gewrichten  (synovitis 45-75%)
  • borstpijn                                      (pleuritis 25-80%)
  • erysipelas-achtig huidbeeld op onderste extremiteiten (7-40%)
  • zeldzaam: pericarditis, myositis, meningitis, orchitis

Complicatie:

Onbehandeld blijven ontstekingseiwitten langdurig verhoogd, en slaat serumamyloïd A neer, vooral in de nieren. Dit leidt indien onbehandeld tot proteïnurie en uiteindelijk terminale nierinsufficiëntie.

 • Ben alert op de diagnose FMF bij:
  • Recidiverende onbegrepen koortsaanvallen (bijkomend pijnklachten/ontstekingen in de borstkas, buik en gewrichten verhogen de kans)
  • Patiënten met afkomst uit gebied rond Middellandse Zee
  • Eerstegraadsfamilielid met FMF
 • Diagnostiek
  • Tijdens de aanval is inflammatie aantoonbaar: verhoogde bezinking, CRP, leucocytose vaak met linksverschuiving.
 • Verwijzing naar (kinder)infectioloog-immunoloog of (kinder)reumatoloog voor bevestiging diagnose (inclusief genetica) en therapie. Therapie (in overleg met specialist): colchicine (levenslang, gericht op het voorkomen van amyloïdose). 95% Van de patiënten reageert hier goed op (remissie bij 65% en minder pijn en aanvallen bij 30%).

Middellandse Zeegebied, FMF, Middellandse Zee koorts, buikpijn, autoinflammatie