1.  De meest relevante punten

 • Er is weinig onderzoek gedaan naar verschillen in prevalentie van artrose onder verschillende bevolkingsgroepen. In de VS komen knieartrose en polyartrose vaker voor bij mensen met een Afro-Amerikaanse afkomst. Hand- en heupartrose komen minder vaak voor bij mensen met een Afro-Amerikaanse afkomst. (1,2)
 • Overgewicht en zwaar fysiek werk zijn belangrijke risicofactoren voor artrose en komen vaker voor onder mensen met een migratieachtergrond. (7,8,9)
 • Mensen met een Afrikaanse of Aziatische migratieachtergrond ervaren meer pijn en invaliditeit door artrose. (1)
 • In de behandeling van artrose maken mensen met een migratieachtergrond vaker gebruik van complementaire en alternatieve geneeskunde, overwegen ze minder snel een totale gewrichtsvervanging en hechten ze vaak meer waarde aan de rol van familie bij hun ziekte.
 • De wereldwijde prevalentie van artrose is 528 miljoen (41). Dit is met rugpijn de grootste groep mensen met veel ziektelast.
 • In de VS komen knieartrose en polyartrose (artrose in twee of meer gewrichtsgroepen) vaker voor bij mensen met een Afro-Amerikaanse afkomst (1) (2).
 • In de VS komen hand- en heupartrose minder vaak voor bij mensen met een Afro-Amerikaanse afkomst (1-5); het is nog niet geheel duidelijk welke beschermende factoren deze lagere prevalentie verklaren (3-5).
 • Enkele genen vertonen associaties met artrose. De meeste genen bevinden zich niet in coderende genenregio’s, wat impliceert dat de impact met name op genregulatie (epigenetica) niveau is (6).
 • Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor artrose en komt vaker voor bij mensen met een Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst (7, 8). Obesitas komt veel vaker voor bij mensen met een migratieachtergrond, met name bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond (22% vs. 11% bij mensen zonder migratieachtergrond) (9).
 • Fysiek zwaar werk (zoals schoonmaakwerk of werken in de bouw) is een belangrijke risicofactor voor artrose. Arbeidsmigranten verrichten relatief veel fysiek zwaar werk en dit draagt bij aan de hoge prevalentie van artrose in deze groep. (10)
 • Een afwijkende heupvorm is een risicofactor voor de ontwikkeling van heupartrose. Onderzoek uit de VS toont dat Afro-Amerikaanse vrouwen een significant andere vorm van hun proximale femur hebben in vergelijking met witte Amerikanen, waardoor ze een hoger risico op heupartrose hebben (11). Witte Amerikaanse vrouwen hebben in vergelijking met Amerikaanse vrouwen met een Chinese afkomst vaker morfologische heupafwijkingen, waardoor ze een hoger risico op heupartrose hebben (12).
 • Metabool syndroom is een risicofactor voor artrose en komt vaker voor bij Amerikanen met een Aziatische afkomst dan bij Amerikanen zonder migratieachtergrond (13).
 • Onderzoek uit de VS toont dat Afro-Amerikanen met knie- en/of heupartrose in vergelijking met witte Amerikanen meer pijn en invaliditeit rapporteren (1, 14). Verklarende factoren hiervoor zijn: verminderde zelfredzaamheid (15), verminderd affect (15), verminderd gebruik van op emoties gerichte coping (15), het catastroferen van pijn (16), verminderde slaapkwaliteit (17), wonen in achterstandsbuurten (1), ervaren racisme (18) en fysiek zwaar werk (19). Zelfs na correctie van de hoeveelheid lichamelijke activiteit die een individu verricht, blijft er een raciaal verschil in invaliditeit bestaan (20).
 • In de VS rapporteren Aziatische Amerikanen met knieartrose in vergelijking met witte Amerikanen meer pijn (21). Verklarende factoren zijn onbekend.
 • Anamnese
  • Migranten die laaggeletterd zijn of een taalbarrière hebben, begrijpen vaak minder goed wat artrose is. Uitleg met behulp van plaatjes, beelden of pictogrammen is gewenst.
  • Deze groepen geven in de anamnese vaker aspecifieke pijn aan.
 • Lichamelijk onderzoek
  • Bij aspecifieke pijn bij migranten of minder heldere anamnese door bijvoorbeeld een taalbarrière is volledig lichamelijk onderzoek, inclusief bewegingsapparaat aangewezen.
 • Niet-medicamenteus advies
  • Zelfzorg strategieën: Migranten gebruiken dezelfde zelfzorgstrategieën om ziektemorbiditeit van artrose te verminderen (23).
  • Betrokkenheid familie: Sommige migranten zullen vaker familieleden met artrose willen helpen. Zij voelen vanuit culturele verantwoordelijkheid zich vaker verplicht om zorg te verlenen aan een familielid in tijden van tegenspoed. (24)
  • Aziatische afkomst: Bij de behandeling van artrose bij migranten met een Aziatische afkomst is het wenselijk om rekening te houden met de volgende perspectieven waar deze groep vaak veel waarde aan hecht: 1. hulp van familie en lotgenoten, 2. deelnemen aan cultureel specifieke activiteiten, 3. wantrouwen in de Europese/Amerikaanse geneeskunde en 4. de impact van positieve coping-mechanismen op gezondheidsbeoordelingen (25).
  • Vooroordelen artsen: Artsen hebben expliciete en impliciete vooroordelen bij patiënten met artrose, maar deze vooroordelen hebben geen significante invloed op behandelvoorstellen (26).
  • Bewegen: Sommige migranten met knieartrose bewegen minder vaak dan de beweegrichtlijn (minimaal 150 min. Per week matige tot zware inspanning) (27) Hiervoor is extra aandacht nodig.
  • Complementaire en alternatieve geneeskunde: Sommige migranten maken vaker gebruik van complementaire en alternatieve geneeskunde (28, 29).
 • Medicatie
  • Sommige migranten zijn minder therapietrouw bij het innemen van artrosemedicatie of begrijpen niet wanneer zij dit in moeten nemen (30).
 • Verwijzen
  • Totale gewrichtsvervanging:
   • Migranten zijn vaak minder bereid een totale gewrichtsvervanging te overwegen of te ondergaan (31-34). Verklarende factoren voor deze verschillen zijn multifactorieel, onder andere: lagere verwachting en vertrouwen (35), minder toegang tot zorg (35), invloed van religie (36) en minder sociale support (37).
   • Migranten zijn vaker minder tevreden na een totale knieprothese (TKP) (38). Het is goed de verwachtingen duidelijk te bespreken.
   • Er is sprake van etnische diversiteit in verhoudingen en vorm van knieën. TKP-merken zijn gericht op witte Europeanen, waardoor er vaak bot-implant-mismatch is bij knieën van patiënten die niet aan deze dominante norm voldoen. (39)
  • Revalidatie:
   • Revalidatie behoeft specifieke aandacht: de uitval onder mensen met een migratieachtergrond is tweemaal zo groot als onder andere Nederlanders. De belangrijkste reden voor beëindiging van de behandeling is dat sommige patiënten met een migratieachtergrond andere verwachtingen hebben van de revalidatiebehandeling dan de hulpverleners. Bovendien komt er vaak geen goede vertrouwensrelatie tot stand en worden communicatieproblemen onvoldoende opgelost, wat het behandelproces verstoort. (40) Verwachtingen dienen goed besproken te worden.
   • Revalidatiecentra met veel ervaring met patiënten met een migratieachtergrond hebben aangepaste programma’s.
 • Controle

Artrose, gewrichtsklachten, migranten, arbeidsmigranten, overgewicht, zwaar fysiek werk

 1. Callahan LF, Cleveland RJ, Allen KD, Golightly Y. Racial/Ethnic, Socioeconomic, and Geographic Disparities in the Epidemiology of Knee and Hip Osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am. 2021;47(1):1-20.
 2. Nelson AE, Renner JB, Schwartz TA, Kraus VB, Helmick CG, Jordan JM. Differences in multijoint radiographic osteoarthritis phenotypes among African Americans and Caucasians: the Johnston County Osteoarthritis project. Arthritis Rheum. 2011;63(12):3843-52.
 3. Pishgar F, Kwee RM, Haj-Mirzaian A, Guermazi A, Haugen IK, Demehri S. Association between race and hand osteoarthritis, a propensity score-matched study using osteoarthritis initiative data. Osteoarthritis Cartilage. 2020;28:S429.
 4. Qin J, Barbour KE, Murphy LB, Nelson AE, Schwartz TA, Helmick CG, et al. Lifetime Risk of Symptomatic Hand Osteoarthritis: The Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Rheum. 2017;69(6):1204-12.
 5. Pishgar F, Kwee RM, Haj-Mirzaian A, Guermazi A, Haugen IK, Demehri S. Association Between Race and Radiographic, Symptomatic, and Clinical Hand Osteoarthritis: A Propensity Score-Matched Study Using Osteoarthritis Initiative Data. Arthritis rheumatol. 2022;74(3):453-61.
 6. Kim M, Rubab A, Chan WCW, Chan D. Osteoarthritis year in review: genetics, genomics and epigenetics. Osteoarthritis Cartilage. 2023.
 7. StatLine. Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021: CBS; 2022 [updated 16-05-2022. Available from: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83021NED/table?ts=1522312658353.
 8. Cornelisse-Vermaat JR, van den Brink HM. Ethnic differences in lifestyle and overweight in the Netherlands. Obesity (Silver Spring). 2007;15(2):483-93.
 9. Statistiek CBvd. Gezondheid: CBS; 2018 [updated 21-11-2018. Available from: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/47/gezondheid.
 10. Statistiek CBvd. Beroep naar migratieachtergrond, 2019: CBS; 2019 [updated 24-06-2020. Available from: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/26/beroep-naar-migratieachtergrond-2019.
 11. An H, Marron JS, Schwartz TA, Renner JB, Liu F, Lynch JA, et al. Novel statistical methodology reveals that hip shape is associated with incident radiographic hip osteoarthritis among African American women. Osteoarthritis Cartilage. 2016;24(4):640-6.
 12. Dudda M, Kim YJ, Zhang Y, Nevitt MC, Xu L, Niu J, et al. Morphologic differences between the hips of Chinese women and white women: could they account for the ethnic difference in the prevalence of hip osteoarthritis? Arthritis Rheum. 2011;63(10):2992-9.
 13. Gandhi R, Razak F, Tso P, Davey JR, Mahomed NN. Asian ethnicity and the prevalence of metabolic syndrome in the osteoarthritic total knee arthroplasty population. J Arthroplasty. 2010;25(3):416-9.
 14. Vaughn IA, Terry EL, Bartley EJ, Schaefer N, Fillingim RB. Racial-Ethnic Differences in Osteoarthritis Pain and Disability: A Meta-Analysis. J PAIN. 2019;20(6):629-44.
 15. Allen KD, Oddone EZ, Coffman CJ, Keefe FJ, Lindquist JH, Bosworth HB. Racial differences in osteoarthritis pain and function: potential explanatory factors. Osteoarthritis Cartilage. 2010;18(2):160-7.
 16. Fullwood D, Gomez RN, Huo Z, Cardoso JS, Bartley EJ, Booker SQ, et al. A Mediation Appraisal of Catastrophizing, Pain-Related Outcomes, and Race in Adults With Knee Osteoarthritis. J PAIN. 2021;22(11):1452-66.
 17. Parmelee PA, Cox BS, DeCaro JA, Keefe FJ, Smith DM. Racial/ethnic differences in sleep quality among older adults with osteoarthritis. Sleep Health. 2017;3(3):163-9.
 18. Goodin BR, Pham QT, Glover TL, Sotolongo A, King CD, Sibille KT, et al. Perceived racial discrimination, but not mistrust of medical researchers, predicts the heat pain tolerance of African Americans with symptomatic knee osteoarthritis. Health Psychol. 2013;32(11):1117-26.
 19. Allen KD, Chen JC, Callahan LF, Golightly YM, Helmick CG, Renner JB, et al. Racial differences in knee osteoarthritis pain: potential contribution of occupational and household tasks. J Rheumatol. 2012;39(2):337-44.
 20. Vina ER, Kwoh C, Grest CV, Jakiela JT, Bye T, White DK. Does Physical Activity Confound Race Differences In Osteoarthritis-Related Functional Limitation? Osteoarthritis Cartilage. 2023;31:S383-S4.
 21. Ahn H, Weaver M, Lyon DE, Kim J, Choi E, Staud R, et al. Differences in clinical pain and experimental pain sensitivity between Asian Americans and Whites with Knee osteoarthritis. Clin J Pain. 2017;33(2):174-80.
 22. Nelson AE, Braga L, Renner JB, Atashili J, Woodard J, Hochberg MC, et al. Characterization of individual radiographic features of hip osteoarthritis in African American and white women and men: The Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Care Res. 2010;62(2):190-7.
 23. Albert SM, Musa D, Kwoh CK, Hanlon JT, Silverman M. Self-care and professionally guided care in osteoarthritis: racial differences in a population-based sample. J Aging Health. 2008;20(2):198-216.
 24. Mingo CA, McIlvane JM, Haley WE, Luong ML. Impact of race and diagnostic label on older adults’ emotions, illness beliefs, and willingness to help a family member with osteoarthritis. J Appl Gerontol. 2015;34(3):277-92.
 25. Sathiyamoorthy T, Ali SA, Kloseck M. Cultural Factors Influencing Osteoarthritis Care in Asian Communities: A Review of the Evidence. J Community Health. 2018;43(4):816-26.
 26. Oliver MN, Wells KM, Joy-Gaba JA, Hawkins CB, Nosek BA. Do physicians’ implicit views of African Americans affect clinical decision making? J Am Board Fam Med. 2014;27(2):177-88.
 27. Song J, Hochberg MC, Chang RW, Hootman JM, Manheim LM, Lee J, et al. Racial and ethnic differences in physical activity guidelines attainment among people at high risk of or having knee osteoarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(2):195-202.
 28. Katz P, Lee F. Racial/ethnic differences in the use of complementary and alternative medicine in patients with arthritis. J clin rheumatol. 2007;13(1):3-11.
 29. Vina ER, Youk AO, Quinones C, Kwoh CK, Ibrahim SA, Hausmann LRM. Use of Complementary and Alternative Therapy for Knee Osteoarthritis: Race and Gender Variations. ACR Open Rheumatol. 2021;3(9):660-7.
 30. Dominick KL, Golightly YM, Bosworth HB. Racial differences in analgesic/anti-inflammatory medication adherence among patients with osteoarthritis. Ethn Dis. 2005;15(1):116-22.
 31. Allen KD, Golightly YM, Callahan LF, Helmick CG, Ibrahim SA, Kwoh CK, et al. Race and sex differences in willingness to undergo total joint replacement: the Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Care Res (Hoboken). 2014;66(8):1193-202.
 32. Collins JE, Deshpande BR, Katz JN, Losina E. Race- and Sex-Specific Incidence Rates and Predictors of Total Knee Arthroplasty: Seven-Year Data From the Osteoarthritis Initiative. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016;68(7):965-73.
 33. Macfarlane LA, Kim E, Cook NR, Lee IM, Iversen MD, Katz JN, et al. Racial Variation in Total Knee Replacement in a Diverse Nationwide Clinical Trial. J Clin Rheumatol. 2018;24(1):1-5.
 34. Kwoh CK, Vina ER, Cloonan YK, Hannon MJ, Boudreau RM, Ibrahim SA. Determinants of patient preferences for total knee replacement: African-Americans and whites. Arthritis Res Ther. 2015;17(1).
 35. Kroll TL, Richardson M, Sharf BF, Suarez-Almazor ME. “Keep on truckin'” or “it’s got you in this little vacuum”: Race-based perceptions in decision-making for total knee arthroplasty. J Rheumatol. 2007;34(5):1069-75.
 36. Ang DC, Ibrahim SA, Burant CJ, Siminoff LA, Kwoh CK. Ethnic differences in the perception of prayer and consideration of joint arthroplasty. Med Care. 2002;40(6):471-6.
 37. Vina ER, Cloonan YK, Ibrahim SA, Hannon MJ, Boudreau RM, Kwoh CK. Race, sex, and total knee replacement consideration: Role of social support. Arthritis Care Res. 2013;65(7):1103-11.
 38. Jacobs CA, Christensen CP, Karthikeyan T. Patient and intraoperative factors influencing satisfaction two to five years after primary total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2014;29(8):1576-9.
 39. Beckers L, Müller JH, Daxhelet J, Saffarini M, Aït-Si-Selmi T, Bonnin MP. Sexual dimorphism and racial diversity render bone-implant mismatch inevitable after off-the-shelf total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2022;30(3):809-21.
 40. Sloots M, Dekker JH, Bartels EA, Geertzen JH, Dekker J. Reasons for drop-out in rehabilitation treatment of native patients and non-native patients with chronic low back pain in the Netherlands: a medical file study. Eur J Phys Rehabil Med. 2010;46(4):505-10.
 41. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions