Het verbeteren van de toegankelijkheid van patiëntenzorg in achterstandssituaties is een speerpunt van de Achterstandsfondsen in Nederland. Pharos biedt trainingen en adviestrajecten om beter aan te kunnen sluiten bij de achtergrond van uw patiënt en effectiever te communiceren. U bent beter in staat om uw patiënt te stimuleren tot zelfmanagement en regie over eigen gezondheid. Folder Aanbod voor huisartsen in achterstandswijken