Tijdens de Sharing is Caring bijeenkomst die op 28 november 2013 bij Pharos plaatsvond, deelden 5 sprekers hun successen in diabeteszorg aan migranten patiënten. Klinisch psycholoog Steven Fischer benadrukte het belang van de relatie tussen behandelaar en patiënt bij therapietrouw: je kunt niks bereiken als de relatie niet goed is en er geen wederzijds vertrouwen is.
Vier sprekers presenteerden hun ervaringen met de doelgroep en de factoren waarmee zij (kleine) successen behaalden bij de doelgroep als het gaat om gedragsverandering en therapietrouw.
Presentaties op Pharos.nl.