Het Haags epidemiologisch bulletin begin 2013 is gewijd aan zelfdoding. Onder andere wordt het aantal suicides en suïcidepogingen onder Surinaamse, Turkse en Marokkaanse Nederlanders vergeleken met autochtone Nederlanders, in drie periodes tussen 1987 en 2010.

Surinaamse mannen blijken vaker suïcide pogingen te doen dan Hollandse mannen en onder vrouwen zijn het vooral de Turkse jonge vrouwen in de leeftijd van 15 – 24 jaar die significant vaker suïcide pogingen doen. In de laatste 10 jaar pleegden ook Surinaamse vrouwen vaker suïcide dan Hollandse vrouwen. Deze aantallen kunnen niet worden verklaard door een lagere sociaal-economische status

Uit een kwalitatieve studie onder jonge Surinaamse en Turkse meiden blijkt dat oorzaken van het verhoogde suïcidale gedrag vooral liggen op het gebied van psychologische en sociale problemen in de relatie/het gezin, beperking van vrijheden, culturele vervreemding, depressieve gevoelens en verminderd welzijn. In tegenstelling tot de Nederlandse vrouwen gaat suïcidaal gedrag minder (Surinaamse vrouwen) tot niet (Turkse vrouwen) gepaard met psychische ziekten

Voor het hele bulletin, met daarin ook inhoudelijke bijdragen over zelfdoding, zie: http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=177