De week van 3 tot 9 september is de week van de alfabetisering. Laag – of ongeletterden ervaren hun gezondheid vaak als slecht en maken inadequaat gebruik van de zorg. Hun gezondheidsvaardigheden zijn dikwijls beperkt. Lees artikel Gezondheidsvaardigheden

www.weekvandealfabetisering.nl