Via Huisart-migrant.nl krijgen huisartsen praktijken toegang tot kennis en praktische informatie over specifieke aspecten van ziekten en behandelingen bij allochtone patiënten. Hierdoor worden zij in staat gesteld adequate zorg te verlenen aan deze patiënten en de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren.

Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek naar wat u als huisarts nu vindt van huisarts-migrant.nl. We vragen u dus eerst om de website goed te bekijken en te gebruiken. Pas daarna zult u goed in staat zijn om de vragen te beantwoorden.

Wij zullen de resultaten gebruiken in ons onderzoek en zo mogelijk deze website en de dientsverlening aan u verbeteren. Het kost onegveer 10 minuten van uw tijd om de vragenlijst in te vullen.

Namens Pharos alvast hartelijk dank voor uw medewerking!