Huisarts-migrant is een website voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid, gericht op persoonsgerichte en cultuursensitieve zorg voor iedereen. De website wordt jaarlijks door ruim 47.000 unieke bezoekers bezocht, ongeveer 3900 per maand.

In 2023 en 2024 wordt de website herzien en worden artikelen geactualiseerd en geüpdatet. In deze herzieningsslag worden de volgende standpunten als uitgangspunt meegenomen.

De website:

 • Biedt praktische achtergrondinformatie als verdieping bij bestaande medische richtlijnen en leidraden die direct bruikbaar is in de spreekkamer.
 • Biedt teksten en achtergronden met een focus op cultuur. De medische achtergrondartikelen die geen link hebben met cultuur-relevante onderwerpen zullen niet meer gereviseerd worden en verdwijnen.
 • Voorkomt het kopiëren van informatie uit medische richtlijnen of leidraden, maar verwijst actief naar deze bronnen
 • Richt zich primair op huisartsen en praktijkondersteuners, maar is bruikbaar voor alle (medische- en welzijns) professionals vanwege de focus op cultuursensitieve en persoonsgerichte zorg.
 • Heeft aandacht voor intersectionaliteit.
 • Heeft aandacht voor diversiteit in de patiëntenpopulatie waar dit relevant is voor gezondheidsuitkomsten. Dit gaat bijvoorbeeld om sociale determinanten van gezondheid en lifestyle factoren.
 • Biedt bronvermelding bij alle artikelen
 • Voorkomt (etnisch) profileren, tenzij dit relevant is in het kader van gezondheidsuitkomsten en dit wetenschappelijk onderbouwd kan worden.
 • Is respectvol. Stigmatiseren wordt voorkomen.
 • Biedt voorlichtingsmateriaal aan in begrijpelijke taal (zowel Nederlands als andere talen) en verwijst naar andere relevante bronnen.
 • Wordt met zorg en aandacht up-to-date gehouden door de redactieraad en een team van revisanten. Er wordt naar gestreefd om alle artikelen eenmaal per drie jaar te reviseren.