‘Ervaringen van POH-GGZ met zorg aan vluchtelingen’ is de titel van een nieuwe verkenning van Pharos. Deze beschrijft de ervaringen van POH-GGZ met zorg aan vluchtelingen en de ondersteuningsbehoeften die zij hierin hebben. Sinds de zomer van 2015 had Nederland te maken met een verhoogde instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Praktijkondersteuners ggz (POH-GGZ) zullen naar verwachting  in toenemende mate met deze groepen vluchtelingen in aanraking komen. De aanleiding voor deze verkenning waren signalen dat vluchtelingen met psychische problemen vaak relatief laat in beeld komen bij hulpverleners. Daarnaast ontving Pharos signalen van POH-GGZ dat ze knelpunten ervaarden in de psychische hulpverlening aan vluchtelingen. Dat was aanleiding om te onderzoeken hoe dat op het niveau van de eerstelijn gaat, waarbij POH-GGZ een potentieel belangrijke rol vervult.

In 2017 en 2018 komt er een tijdelijke extra impuls gericht op preventie van gezondheidsrisico’s bij vluchtelingen die als statushouder in de gemeenten komen wonen. Onderdeel daarvan is een kennisdelingsprogramma dat loopt tot half 2018.

Ervaringen van POH-GGZ met zorg aan vluchtelingen (pdf)

Trainingsaanbod

De komende tijd zal de kennisverspreiding van Pharos zich richten op de kwaliteit en toegang tot zorg voor vluchtelingen in gemeenten. Daar hoort ook deskundigheidsbevordering bij. Op basis van eerdere trainingen en van vragen vanuit de beroepsgroep POH-GGZ werkt Pharos aan een trainingsaanbod voor POH-GGZ. Daarnaast komen er nieuwe factsheets en kennisdossiers over gezondheid en zorg aan vluchtelingen beschikbaar.

Voor meer informatie over het trainingsaanbod voor POH-GGZ kunt u contact opnemen met Marian Moons, coördinator Trainingen en Advies (training@pharos.nl) .