De Pharos publicatie Migratie en Gezondheid 2011 – Feiten en cijfers bevat een overzicht van kennis en feiten over migranten in verschillende gezondheidssectoren. Dit artikel is gebaseerd op het hoofdstuk over eerstelijnszorg en biedt feiten en cijfers over toegankelijkheid en gebruik van de spil binnen de gezondheidszorg: de huisarts.

Nederlanders met een migrantenachtergrond consulteren de huisarts frequenter dan autochtone Nederlanders. Uit studies van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (nivel) blijkt dat het hogere gebruik van huisartsenzorg niet alleen verklaard kan worden door een hogere ziektelast. Het verschil in gebruik is namelijk juist het grootst bij personen die hun gezondheid als goed ervaren. Ook na correctie voor ses (sociaaleconomische status) blijken migranten uit de vier grootste groepen hun huisarts vaker te bezoeken dan autochtone Nederlanders.

[download id=”1″]