In 2012 verscheen een proefschrift van de Vlaamse huisarts Stéphanie de Maesschalck met de titel Linguistic and cultural diversity in the consultation room: A tango between physicians and their ethnic minority patients.

Stephanie onderzocht de communicatie tussen huisarts en migrantenpatient op het gebied van emoties. Zij analyseerde 191 video opnames van consulten. Een interessante bevinding is dat huisartsen hints met betrekking tot medische problemen makkelijker oppakken dan hints betreffende emoties.

Pharos beoordeelde het proefschrift zeer positief en kende Stephanie de proefschriftprijs 2012 toe.

Verder lezen: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/academische-werplaats/proefschriftprijs