Pharos verzorgt trainingen, lezingen of workshops op maat voor uw praktijk of gezondheidscentrum.

Voorbeelden van thema’s:

  • Specifieke ziektebeelden en morbiditeit bij migranten in Nederland
  • Omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij migranten
  • Palliatieve zorg voor migranten
  • Cultuurgebonden ziektebeleving en klachtenpresentatie
  • Oudere migranten en hun gezondheidsproblemen
  • Farmacotherapie bij migranten

De training bestaande uit theorie en praktijkoefeningen varieert van 1 tot meerdere dagdelen.

Geaccrediteerde trainingen uit ons aanbod:

  • Effectief communiceren met laaggeletterden en anderstaligen
  • ABCDiabetes: verbeteren van zelfmanagement in de eerste lijn
  • Masterclass Huisarts in achterstandswijken (NHG, LHV & Pharos)

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met: training@pharos.nl of 030 – 234 98 00. Zie ook: