Fuusje de Graaf promoveerde op 23 februari 2012 in Amsterdam met haar proefschrift Partners in Palliative care? Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals. Zij heeft onderzocht hoe Turkse en Marokkaanse mensen met ongeneeslijke kanker en hun familie en hun huisarts, specialist en thuiszorg denken over palliatieve zorg en over de communicatie en besluitvorming met elkaar. Pharos was bij de begeleiding van dit onderzoek betrokken. Maria van den Muijsenbergh is copromotor.