Het vinkje ” Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

Filmpjes In gesprek over de laatste levensfase in vier talen
Eenvoudig

Inhoud Films voor patiënten en familie die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren, om angst en onrust weg te nemen. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal.
Wat als de situatie verslechtert? Wat is palliatieve sedatie? Deze korte video’s kan een zorgverlener samen met een patiënt bekijken, of vragen om de film samen met familie te bekijken. Lees ook de bijsluiter met tips voor het gebruik.
Taal Papiamento, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Marokkaans-Arabisch.
Bron Pharos (2018), met toestemming van de VPTZ heeft Pharos de video’s in het Turks en Marokkaans-Arabisch opnieuw gebruikt

Informatiekaarten over palliatieve en terminale zorg
Inhoud: Uitleg in begrijpelijke taal en beeld.
Als zorgverlener gebruik je de kaarten:

  • Vóór er sprake is van ernstige ziekte, ter voorbereiding op de behoeften en wensen van de patiënt in de laatste levensfase (advance care planning).
  • Voor patiënten die niet meer beter worden.

Bron: Pharos 2021(praatkaarten) en 2022 (ingesproken praatkaarten)

Overzicht praatkaarten:

De praatkaarten zijn ook ingesproken (Nederlandstalig):

www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg

palliatieve zorg laatste levensfase