Met een persoonsgerichte integrale aanpak kan de eerstelijnszorg bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische en etnische gezondheidsverschillen in Nederland. Dit stelt prof. dr. én hoofdredacteur van deze website Maria van den Muijsenbergh, in haar oratie Verschil moet er zijn! op vrijdag 9 maart aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC. De oratie is ook beschikbaar in een versie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Bijzonder hoogleraar Maria van den Muijsenbergh leeft en werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens telt. En dat we de grote gezondheidsverschillen in Nederland niet kunnen en mogen accepteren. Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede gezondheid. Gezondheidsverschillen worden mede veroorzaakt door schulden, eenzaamheid en chronische stress. Het blijkt dat veel professionals in de eerstelijnszorg zich niet goed toegerust voelen om gezondheidsverschillen aan te pakken. Zij kunnen echter vanuit hun rol het verschil maken en een essentiële bijdrage leveren aan het terugdringen ervan.

De leerstoel

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is een integrale en persoonsgerichte aanpak nodig. Van den Muijsenbergh zal de komende jaren kennis ontwikkelen over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten, die bijdraagt aan het verminderen van vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen zoals schulden of huisvestingsproblemen. Van den Muijsenbergh,  gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC is mogelijk gemaakt door Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen waar Maria als onderzoeker en adviseur verbonden is.

De oratie

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

In haar oratie licht Van den Muijsenbergh toe wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt worden, wat we er aan kunnen doen en waarom we er nu mee aan de slag moeten. Toegang tot gezondheidszorg en een zo optimaal mogelijke gezondheid gelden beide als een mensenrecht. Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert in de bevoorrechte positie iets te kunnen doen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Van den Muijsenbergh roept op om met elkaar het verschil te maken. En daarbij rekening te houden met verschillen. Elk mens is anders en one size fits all bestaat niet in de zorg.
Het is tekenend voor de aanpak van Van den Muijsenbergh dat haar oratie in twee versies verschijnt zodat haar boodschap voor iedereen begrijpelijk is. De eenvoudige versie is geschreven door Thea Duijnhoven, adviseur bij Pharos, en getest door Jos Niels en Rob Weijers, taalambassadeurs van Stiching ABC.

Download de oratie, de publicatie bevat tevens de versie in eenvoudige taal.

Verschil moet er zijn! Inaugurele rede door prof. dr. Maria van den Muijsenbergh