Als het gaat om huwelijksdwang en achterlating is er nog te weinig expertise onder hulpverleners in Nederland. Signalen worden onvoldoende herkend en professionals ervaren regelmatig handelingsverlegenheid ten aanzien van deze problematiek. Professionals die op de hoogte zijn van de achtergronden en over de nodige attitude, kennis en vaardigheden beschikken, kunnen tijdig signaleren en deze (jonge) mannen en vrouwen hulp bieden of doorverwijzen naar de juiste instanties.
Fier Fryslân en The Next Page hebben een e-module te ontwikkeld over huwelijksdwang. De e-module, die u via website huwelijksdwang.info kunt volgen, is bedoeld voor professionals in de jeugd- en gezondheidszorg.