De groep van oudere migranten groeit snel maar er is weinig bekend over hun gezondheid en gebruik van gezondheidszorg. Semiha Denktas wijdde er haar proefschrift aan en werd verrast door de bevinding dat taalvaardigheid zoveel invloed heeft op gezondheidsgedrag. Lees artikel (In: Phaxx 2/2011)