Doel: Vaststellen of allochtone patiënten met diabetes mellitus type 2 sociale en culturele belemmeringen ervaren bij het opvolgen van leefstijladviezen en in welke mate diabeteseducatieprogramma’s aansluiten bij de cultuur van de patiënt.
Opzet: Focusgroeponderzoek.
Methode: Een verkennend focusgroeponderzoek werd verricht bij Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 om inzicht te krijgen in de perceptie, ervaringen en wensen van allochtone patiënten ten aanzien van diabetesgebonden leefstijladviezen en diabetespreventieprogramma’s. In totaal werden 7 semigestructureerde focusgroepgesprekken gehouden, geleid door een biculturele gespreksleider met dezelfde etnische afkomst als de deelnemers. Lees verder