B-Ziekenhuiszorg-voor-migranten-120 Twee businesscases: ligduur en heropnames; diabeteszorg

Pharos heeft in opdracht van ZonMw de businesscase ‘Ziekenhuiszorg voor migranten: optimalisering van kwaliteit en doelmatigheid’ ontwikkeld. Hierin staat beschreven wat de opbrengst kan zijn van verbeteringen in de ziekenhuiszorg voor migranten. Twee businesscases (‘ligduur en heropnames’ en ‘diabeteszorg’) maken aannemelijk hoe interventies in ziekenhuizen op het gebied van diversiteit kunnen leiden tot kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en hogere patiënttevredenheid. De benodigde investeringen zijn niet kostbaar en zowel patiënt, zorgverlener als instelling lijken te profiteren van de verbeteringen.
Meer op de Pharos website