Tips en adviezen voor de eerstelijn en het sociaal domein aan de hand van casuïstiek over psychosociale problematiek.

Dit praktijkboek biedt professionals in de zorg en het sociale domein praktisch toepasbare tips en adviezen om mensen met een vluchtelingenachtergrond met psychische en sociale problemen beter te kunnen helpen. Dit doen we aan de hand van tien herkenbare praktijksituaties die een doorsnee zijn van de vragen die leven onder professionals in de eerstelijnszorg en het sociaal domein.

Meer informatie en downloaden