Interculturele communicatie in de gezondheidszorg
In de gezondheidszorg wordt veel gepraat over cultuur en religie, maar het is hulpverleners niet altijd duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Aan de hand van gesprekken en interviews met 160 respondenten onderzocht Cor Hoffer wat cultuur en religie betekenen voor allochtone Nederlanders en hoe ze doorwerken in hun beleving van psychische ziektes en hulpzoekgedrag.

Lees artikel (Uit: Phaxx 1/2010)