Het vinkje ”  Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

Folder mondzorg
Inhoud
Folder ter ondersteuning van voorlichting over mondzorg (tandenpoetsen, bezoek tandarts en kosten) voor asielzoekers en statushouders.
Taal Nederlands, Arabisch, Farsi, Engels, Tigrinya
Bron GGD GHOR (2018)