Nour Saadi is arts en heeft samen met haar man medische onderneming SaNour die Arabisch sprekende patiënten helpt de weg te vinden in de Nederlandse zorgwereld. Sinds kort zit ze in de redactieraad van Huisarts Migrant.

Wil je je even voorstellen en meer over je werk vertellen?

“Ik kom uit Syrië en woon sinds 2013 in Nederland. In Syrië was ik laboratorium hematologie specialist. In Nederland heb ik me altijd, ook als vrijwilliger, ingezet voor nieuwkomers. Zo ben ik sleutelpersoon bij Pharos, supervisor voor Arabisch sprekende vrouwen bij Women on Waves en heb ik in 2016 een Syrische vrouwengroep opzet in mijn woonplaats Emmen.”

Wat vind je van Huisarts Migrant?

“Het is een mooi platform met veel goede informatie voor huisartsen. Zelf heb ik een tijdje een huisarts in Emmen ondersteund in consulten met Arabisch sprekende patiënten. Naast vertalen, kon ik de informatie ook voor hen interpreteren. Het werkte super goed en de huisarts heeft er veel aan gehad. Helaas was het vrijwilligerswerk en moest ik er daarom mee stoppen. Hopelijk kunnen huisartsen de artikelen en tips op Huisarts Migrant goed toepassen in hun werk.”

Wat hoop je in de redactieraad te kunnen betekenen?

“Ik hoop mijn kennis over nieuwkomers te kunnen delen met de andere leden van de redactieraad. Ook wil ik meer huisartsen vertellen over Huisarts Migrant. Daarvoor zal ik mijn netwerk inzetten. Om een goede en evenwichtige samenleving te hebben moeten alle inwoners zich inzetten. De afstand tussen verschillende groepen is nu helaas vaak nog te groot, omdat er onbegrip naar elkaar is. In een gezonde maatschappij is iedereen gelijk.”

Heb je al een tip voor Huisarts Migrant?

“Betrek zorgprofessionals met een niet Nederlandse achtergrond om het platform te verbeteren. Wij weten waar behoefte aan is en wat er leeft onder verschillende groepen. Zo is vertrouwen in een dokter van groot belang. ”