Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Nu werkzaam als medical superintendent voor Lion Heart Foundation in Sierra Leone.

 Op welke manier ben jij betrokken bij Huisarts-Migrant?

“Sinds eind van de zomer ben ik betrokken bij de revisie van richtlijnen van huisarts-migrant. Ik werk op dit moment nog als Arts Internationale Gezondheidszorg in Sierra Leone, maar hoop op korte termijn terug te keren in de Nederlandse gezondheidszorg. Ik hoop dan met de kennis en ervaring die ik in het buitenland heb opgedaan ook een steentje te kunnen bijdragen aan de zorg van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Huisarts-migrant leek me een goede eerste stap.”

Wat vind je van Huisarts-Migrant?

“Door mijn werk met mensen met een andere culturele achtergrond in het buitenland – maar ook al tijdens mijn opleiding in Nederland- weet ik hoe belangrijk het is om bij de behandeling van een patiënt met een andere achtergrond cultuursensitief en holistisch te kijken. Je behandeling/ onderzoek moet landen in- en passen bij- de context van de patiënt. Huisarts-migrant geeft achtergrondinformatie en handvaten aan zorgprofessionals om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind het daarom een waardevol platform.”

Gebruik je het wel eens in je werk en zo ja, hoe?

“Nu nog vooral uit interesse. Ik ken de context van de patiënten waarmee ik werk hier in Sierra Leone steeds beter, maar leer bijvoorbeeld ook als ik de stukjes over cultuur of religie op huisarts-migrant lees.”

Hoe zie jij de toekomst van Huisarts-Migrant?

“Ik hoop dat huisarts-migrant zich verder blijft ontwikkelen en meer bekendheid krijgt; niet alleen in de eerstelijns- maar ook de ziekenhuiszorg en public health. Zeker omdat patiënten met een migratieachtergrond niet altijd de toegang tot de eerste lijn en publieke gezondheid vinden en “instappen” op ziekenhuisniveau is het belangrijk dat zorgprofessionals in de kliniek ook bekend zijn met specifieke culturele/religieuze factoren die een rol spelen bij het utiliseren en toegang vinden tot gezondheidszorg. Ik hoop dat huisarts-migrant de klinische richtlijnen over gaat laten aan beroepsorganisaties/NHG/RIVM en zich meer gaat richten op waar ze zelf goed in is: de contextuele factoren schetsen waarin zorg voor migranten plaatsvindt.”