Frank van Kemenade is huisarts en bestuurder en richtte in de zomer van 2021 Healthcare for Internationals Limburg (H4I Limburg) op. Een meertalige huisartsenpraktijk speciaal gericht op arbeidsmigranten. De praktijk is gevestigd in ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum in Venlo. In een half jaar tijd wisten al zo’n 5500 arbeidsmigranten hun weg naar H4I Limburg te vinden.

Waarom heb je Healthcare for Internationals Limburg opgericht?

“In de regio Noord-Limburg wonen veel arbeidsmigranten. Zij voelen zich niet altijd thuis in het Nederlandse zorgsysteem. De taalbarrière speelt een grote rol. Voor huisartsen zijn het ook lastige consulten, omdat het veel tijd kost. De arbeidsmigrant krijgt dan snel het gevoel dat hij niet serieus genomen wordt. Vaak willen arbeidsmigranten ook gewoon binnen kunnen lopen en niet eerst een afspraak maken.”

Hoe weten arbeidsmigranten jullie te vinden?

“Vaak door mond-tot-mondreclame. En we werken samen met enkele grote uitzendbureaus in de regio. Zij attenderen hun werknemers op ons en verzorgen de inschrijvingen. Verder zitten we ook op Facebook. Mensen die bij ons komen hebben vaak een arbeidsongeval gehad, klachten aan het bewegingsapparaat of psychische problemen.”

Kun je meer vertellen over jullie werkwijze?

“Onze meertalige website www.h4ilimburg.nl is heel toegankelijk en het inschrijfformulier laagdrempelig. Er staat ook een uitlegvideo op de site. Appen en mailen is mogelijk. Je kunt ook altijd worden teruggebeld, dat scheelt belkosten. Het systeem registreert in welke taal je moet worden teruggebeld. Met beeldbellen zijn we bezig, dat komt eraan. Gewoon binnenlopen zonder afspraak is ook mogelijk. De bewegwijzering in het ziekenhuis is duidelijk en de portiers zijn goed op de hoogte. Wij artsen dragen bewust een witte jas en onze vestiging in een ziekenhuis draagt bij aan een serieuze uitstraling. In de landen van herkomst van onze patiënten sluit dat aan op het beeld dat zij hebben van medische zorg.”

Hoe zie jij de toekomst voor H4I Limburg?

“Naast het verlenen van zorg zou ik ons ook meer willen ontwikkelen richting kenniscentrum, zodat huisartsen ons kunnen raadplegen als ze vragen hebben. Verder zou ik willen uitbreiden en meerdere vestigingen in het land openen. Er zijn wel enkele digitale initiatieven voor arbeidsmigranten, maar daar geloof ik niet zo in. Ook merken we dat er behoefte is aan ondersteuning en informatie in andere talen. Zo zien wij dat Spaans en Bulgaars aan een opmars bezig is. Daar willen we ook naar handelen.”

Hoe zie jij de rol van Pharos met betrekking tot arbeidsmigranten?

“De zorg voor arbeidsmigranten is een nog onontgonnen gebied. Signalering en agendering is dus van groot belang. Dat is iets wat Pharos zeker op kan pakken. Ik zie Pharos ook als intermediair, als verbindende schakel tussen beleid en zorg.”

Je hebt nog een verzoek aan de lezers van Huisarts Migrant. Wat is jouw oproep?

“Ben je zorgverlener in de eerste lijn en wil je een bijdrage leveren aan de zorg voor arbeidsmigranten? Denk je bijvoorbeeld aan een samenwerking met ons? Of heb je passende (talen)kennis waarmee je ons kunt helpen? Mail me dan op: f.vankemenade@me.com