Wie ben je en wat is je achtergrond / ervaring in het werken met vluchtelingen en mensen met een migratie achtergrond?

Ik ben arts en was ooit huisarts. Vrij na mijn huisartsopleiding ben ik gaan werken in de gezondheidszorg voor vluchtelingen. Mijn passie voor het werken met en voor vluchtelingen is ontstaan na mijn medisch werk in vluchtelingenkampen.

Ik heb mijn kenniswerk bij Pharos lange tijd gecombineerd met werken in de praktijk. Dit was lang in de GGZ  met een focus op asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Daarna nog in de forensisch medische zorg voor slachtoffers van marteling.

Ik verzorg cursussen en nascholingen voor diverse beroepsgroepen, zoals huisartsen en poh-ggz’s, maar ook voor andere professionals in de keten van zorg en begeleiding van vluchtelingen. Mijn specifieke deskundigheidsgebieden zijn GGZ en huisartsenzorg voor vluchtelingen, medische aspecten van de asielprocedure en het vreemdelingenbeleid, gevolgen van martelingen en somatisatie. Daarnaast schrijf ik regelmatig in tijdschriften en boeken.

Wat vind jij het belangrijkste in de zorg voor vluchtelingen en mensen met een migratie achtergrond?

Vluchtelingen stellen met hun grote diversiteit artsen en andere hulpverleners behoorlijk op de proef. Zeker ten aanzien van psychische gezondheid zijn zij kwetsbaarder dan de gemiddelde patiënt. Daarnaast zijn er culturele verschillen in ziektebeleving en communicatie. Het inleven in hun achtergrond, hun soms heftige ervaringen en de context van hun huidige bestaan, is belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij hun hulpvragen. En voor de communicatie zijn, zeker als het om de wat complexere hulpvragen gaat, professionele tolken onmisbaar. Gelukkig helpen veel Achterstandsfondsen huisartsen door de tolkkosten te vergoeden. Mijn centrale boodschap in één zin is dat huisartsen, al dan niet samen met de poh-ggz, meer kunnen betekenen voor vluchtelingen dan ze zelf vaak denken.

Waarom heb je het casusboek ontwikkeld?

Dit casusboek “Hoe help ik een Vluchteling?” heb ik samen met mijn collega Marit Hoekema geschreven. Aan de hand van praktijkvragen over psychosociale problematiek laten we zien wat je als huisarts en poh-ggz kunt doen in de eerstelijn. Vanwege de taboesfeer rondom psychische klachten willen vluchtelingen regelmatig niet naar de GGZ in de tweede lijn. Ook de voor hen hoge eigen bijdrage houdt hen daarbij tegen. Dit alles maakt dat extra inzet op de aanpak in de eerstelijn nodig is. En het draagt ook nog bij aan een betere vertrouwensrelatie, omdat het vaak gaat over existentiële onderwerpen.

Wat hebben zorgverleners volgens jou aan huisartsmigrant?

Er staan veel kleine en grote weetjes in. En het scherpt de lezer om zich bewust te zijn van verschil dat je soms moet maken. Soms omdat een bepaalde achtergrond of etniciteit leidt tot een verschil qua afbraak van medicatie. En soms omdat specifieke vragen en onderwerpen nodig zijn om goede persoonsgerichte zorg te verlenen.

Waarom deel jij jouw kennis via deze website? of waarom help jij huisartsmigrant?

Als kenniswerker ben ik altijd gericht op het verzamelen en delen van kennis. En Huisarts-migrant.nl is daarvoor een mooi kanaal. Tijdens nascholingen aan huisartsen hoor ik huisartsen positief praten over deze website. Dit sterkt mij in het belang van dit kanaal om kennis te delen. En daarom schrijf ik mee aan onderwerpen die passen bij mijn expertise.