1. Wat hebben (huis)artsen en POH’s volgens jou aan huisarts-migrant?
  Huisarts-migrant.nl is een mooie bron van achtergrondinformatie, waarbij specifiek aandacht is voor de (culturele) context van migranten.
 2. Waarom ben je huisarts-migrant gaan helpen?
  Tropische infectieziekten hebben altijd mijn interesse gegrepen, en ik heb dit op meerdere manieren in mijn werk verweven. De directe aanleiding was echter mijn vrijwilligerswerk voor stichting Bootvluchteling op Lesbos een aantal jaar geleden. De onrechtvaardigheid en inhumane situatie in kamp Moria hebben een diepe indruk op mij gemaakt, en ik wil me voor deze kwetsbare groep blijven inzetten, ook in Nederland. Huisarts-migrant biedt hiertoe mogelijkheden, door huisartsen en POH-ers handvatten te bieden in tropische geneeskunde en zorg voor migranten.
 3. Hoe maak je in je eigen werk gebruik van huisarts-migrant.nl? (indien van toepassing)
  Ik gebruik huisarts-migrant.nl om snel nog even wat achtergrondinformatie over tropische infectieziekten op te zoeken. En om antwoord te vinden op praktische zaken en vragen die betrekking hebben op patiënten met een migrantenachtergrond, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met diabetes tijdens de Ramadan.
 4. Wat vind jij het belangrijkst in de zorg voor mensen met een migratieachtergrond of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
  Ik denk dat een open, nieuwsgierige houding belangrijk is om goede, cultuursensitieve zorg te kunnen bieden.

Over Rick van Uum

In maart 2019 is hij gestart aan de Huisartsopleiding en het eerste jaar werkt hij als huisarts in opleiding in Harderwijk. Hij verwacht in maart 2022 huisarts te zijn. Hiervoor deed hij promotieonderzoek naar het optimaliseren van pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta (acute middenoorontsteking), waarop hij 10 oktober jl. is gepromoveerd.