Het vinkje ” ✔ Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

✔ Eenvoudig
Hepatitis B-dragerschap

Inhoud
Folder voor statushouders met voorlichting over Hepatitis B-dragerschap
Taal Nederlands, Arabisch, Engels, Farsi, Frans, Tigrinya.
Bron GGDGHOR (2020)

Worminfecties
Inhoud Patiëntinformatie over worminfecties
Taal Nederlands
Bron Thuisarts (2018)

Wash your hands
Inhoud Folders over handen wassen. Op de website zijn ook posters en stickers te vinden
Taal Engels, Tigrinya, ArabischFarsi
Bron 4refugees (2016)

Cover your cough
Inhoud Folders over hoesten. Op de website zijn ook posters en stickers te vinden
Taal Engels, Tigrinya, Arabisch, Farsi
Bron 4refugees (2016)

Head lice?
Inhoud Folders over hoofdluis. Op de website zijn ook posters en stickers te vinden
Taal Engels, Tigrinya, Arabisch, Farsi
Bron 4refugees (2016)

Scabies treatment with tablets
Inhoud Folders over scabiës. Op de website zijn ook posters en stickers te vinden
Taal Engels, Tigrinya, Arabisch, Farsi
Bron 4refugees (2016)

Scabiës behandeling met tabletten
Inhoud Folders over de behandeling van scabiës met tabletten, gericht op asielzoekers
Taal Nederlands, Somalisch, Arabisch, Engels, Frans, Tigrinya
Bron GGD GHOR (2015)

Scabiës behandeling met zalf
Inhoud Folders over de behandeling van scabiës met zalf, gericht op asielzoekers
Taal Nederlands, Somalisch, Arabisch, Engels, Frans, Tigrinya
Bron GGD GHOR (2015)

Scabiës behandeling met tabletten
Inhoud Folders over de behandeling van scabiës met tabletten, gericht op statushouders
Taal Nederlands, Persisch, Arabisch, Engels, Frans, Tigrinya
Bron GGD GHOR (2017)

Scabiës behandeling met zalf
Inhoud Folders over de behandeling van scabiës met zalf, gericht op statushouders
Taal Nederlands, Persisch, Arabisch, Engels, Frans, Tigrinya
Bron GGD GHOR (2017)

Een teek? Pak ‘m beet!
Inhoud Filmpje over tekenbeten en de ziekte van Lyme
Taal Nederlands
Bron Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)