Vluchtelingen worden door huisartsen vaak beschouwd als een moeilijke groep, waarbij psychiatrische problematiek, taalproblemen en grote culturele verschillen de zorg bemoeilijken. Het recent in de Practicumreeks Huisartsgeneeskunde uitgekomen boek ‘Huisarts en vluchteling’ geeft opheldering en maakt betere zorg mogelijk voor vluchtelingen en asielzoekers.

Specifieke problematiek
Veel asielzoekers en vluchtelingen en hun kinderen lijden in meer of mindere mate aan de gevolgen van geweldservaringen. Hun achtergrond van gedwongen migratie, geweldservaringen en hogere kans op importziekten vergt een ander behandelaccent in de huisartsgeneeskundige zorg – naast de noodzakelijke aandacht voor etnische en culturele verschillen.

Casussen
‘Huisarts en vluchteling’ beschrijft in negen casussen specifieke situaties waarmee de huisarts te maken kan krijgen. Ook worden de (vaak onbewuste) reacties beschreven, die confrontatie met de problematiek van vluchtelingen bij de huisarts kan oproepen. Bij iedere casus worden relevante vragen gesteld en beantwoord, waardoor alles direct in de praktijk toegepast kan worden.

Over de auteurs
Evert Bloemen werkte in 1984 als arts voor Artsen zonder Grenzen in een vluchtelingenkamp in Thailand. Hij werd daarna huisarts en ging vervolgens werken in de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Nu is hij werkzaam als arts, trainer en adviseur bij Pharos, kenniscentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid.

Jaap van der Laan is huisarts in Utrecht. Hij heeft 12 jaar bij het NHG meegewerkt aan richtlijnontwikkeling.

Auteurs: E. Bloemen / J. van der Laan / Uitgever: Reed Business /ISBN: 9789035234109 / Uitgave: 1e druk 2012 / Prijs: € 27 / aantal pagina’s: 158/ Bestelnummer 9P2012.06