Tien jaar geleden is het Culturele Interview geïntroduceerd in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg. Inmiddels wordt het ook toegepast in de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en in het (medisch) onderwijs. De ervaringen uit de afgelopen tien jaar zijn gebundeld in: Het Culturele Interview. In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context (Utrecht: Pharos, 2012)

Zie voor meer informatie: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/81/het-culturele-interview-deel-1-praktijkervaringen