Communicatie met laagopgeleide migranten
De communicatie tussen zorgverleners en tweede of derde generatie migranten verloopt meestal soepel. Met de eerste generatie gaat het communiceren vaak moeizamer. et contact tussen zorgverleners en de tweede of derde generatie migranten verloopt steeds beter. Qua opleidingsniveau en taalvaardigheid zijn deze generaties er sterk op vooruit gegaan zodat niets een soepele communicatie meer in de weg hoeft te staan. Bij de ruim 1,1 miljoen migranten van de eerste generatie (naar Nederland gekomen als gastarbeider, asielzoeker, vluchteling, in het kader van gezinsvorming of -hereniging) ligt dat anders. Velen zijn laag opgeleid en hebben moeite met het lerenvan de Nederlandse taal. Lees verder (Uit: Phaxx 2011/1)