De behoeften en verwachtingen aan zorg en ondersteuning tijdens de zwangerschap liggen ver uit elkaar bij professionals en zwangere Eritrese vrouwen.

Verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen ervaren de begeleiding van en ondersteuning aan Eritrese vrouwen die zwanger zijn als ‘lastig’ en hebben moeite om  goed zicht te krijgen op hun behoeften en welke rol de vader speelt. De vrouwen worden ervaren als weinig zelfstandig en zelfredzaam. Eritrese vrouwen op hun beurt zijn niet bekend met hoe het in Nederland werkt en waar je moet zijn als je zwanger bent, hebben een wantrouwen jegens zorgprofessionals en melden zich te laat bij de geboortezorg. Ze krijgen daardoor niet de zorg die zij nodig hebben.

Dit zijn een aantal conclusies uit een verkennend onderzoek dat Pharos in juni van dit jaar heeft uitgevoerd.  In Nederland wonen ongeveer 3.200 Eritrese vrouwen waarvan 2.400 in de vruchtbare leeftijd.

Het rapport geeft professionals meer achtergrond informatie en biedt hen houvast om de begeleiding en ondersteuning aan jonge Eritrese vrouwen tijdens hun zwangerschap beter op hen aan te laten sluiten. Om de zorg in de geboorteketen goed te regelen is het nodig dat partijen met elkaar samen werken. Ook de inzet van getrainde sleutelpersonen en vrijwilligers is daarbij van groot belang. Vooral om het vertrouwen te winnen van de Eritrese vrouwen en om ze tijdig en beter te kunnen bereiken.

Het rapport ‘Eritrese vrouwen in de geboortezorg; van conceptie tot kraamzorg’  is hier te downloaden.