•Reizigersinformatie zoals die door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) voor Mekkagangers is opgesteld (versie augustus 2013)