Fysiotherapeuten die veel werken met allochtone patiënten hebben moeite met communicatie. Zij wijten dit aan taal- en cultuurverschillen. Marlies Welbie, zelf van huis uit fysiotherapeute, onderzocht of deze verschillen inderdaad debet zijn aan de problemen of dat er andere zaken spelen. Lees artikel (Uit: Phaxx 2/2011)