De partner van een patiënt verblijft illegaal in Nederland. Hij is gevallen en heeft zijn knie ernstig geblesseerd. De patiënte is bang dat de knie van haar man gebroken is, maar hij is niet verzekerd. Kan zij vragen of de huisarts ernaar kijkt? 

Zeker, iedereen heeft recht op huisartsgeneeskundige hulp – ook onverzekerden en onverzekerbare mensen zoals mensen zonder verblijfsvergunning. Indien een verwijzing nodig is, kan het beste worden verwezen naar een door het CVZ gecontracteerd ziekenhuis, dat de kosten van zorg kan verhalen op het CVZ, wanneer de patiënt zelf niet in staat is te betalen.

U hebt als huisarts zorgplicht, evenals het ziekenhuis, dus de zorg mag niet worden geweigerd. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij CVZ (College voor Zorgverzekeringen).

Zie voor meer informatie Rubriek Illegalen en asielzoekers.