Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere migrantenpatiënten met kanker. Zij maken meestal het gehele ziekteproces mee, van diagnose tot aan genezing dan wel overlijden. Maar huisartsen geven ook aan zich niet altijd voldoende toegerust te voelen om met name patiënten met andere culturele achtergronden, anderstaligen en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden goed genoeg te kunnen begeleiden.

Filmpjes voor patiënten

Pharos heeft daarom film materiaal ontwikkeld om kennis en communicatievaardigheden bij huisartsen en migrantenpatiënten te verbreden. Er zijn films om aan patiënten mee te geven en films om te gebruiken in scholing en training.

De filmpjes voor patiënten gaan onder andere over hoe je met elkaar over kanker kunt praten, wat de rol van de huisarts kan zijn en ook het onderwerp palliatieve zorg komt aan de orde. De filmpjes kunnen aan patiënten meegegeven worden om thuis te bekijken waarna een vervolgconsult gepland wordt om het na te bespreken.

Deze filmpjes zijn ook beschikbaar in verschillende talen: Berbers, Marokkaans Arabisch en Turks.