Veel migranten reizen in de zomervakantie naar hun land van herkomst om daar familie en vrienden te bezoeken. Soms blijven zij daar geruime tijd en verblijven dan in lokale gemeenschappen of dorpjes waar de hygiënische omstandigheden minder goed zijn dan in Nederland. Onderzoek wijst uit dat migranten op reis veel grotere risico’s lopen om infectieziekten als TBC, malaria of HIV op te lopen dan andere Nederlanders. Het blijkt dat velen van hen niet op de hoogte zijn van de risico’s of denken dat zij daarvoor wel immuun zullen zijn. Een reizigersadvies, over het gebruik van malaria profylaxe of vaccinatie tegen hepatitis, wordt vaak niet gezocht.

Folders voor reizigers zijn te vinden via www.lcr.nl/Reizigersfolders

Zie voor meer informatie: www.huisarts-migrant.nl/index.php/reizigersadvisering Hier vindt u o.a. een verwijzing naar websites met voorlichtingsmateriaal en informatie voor Marokkaanse en Turkse patiënten met diabetes op reis