Zwangeren die uit Eritrea komen kunnen doorverwezen worden voor kosteloze deelname aan groepsgewijze online Centering-ondersteuning.
Verloskundigen ervaren dat ze geen goede zorg kunnen bieden aan zwangeren die uit Eritrea komen. Daarom ontwikkelden we, samen met TNO, cultuursensitieve en groepsgewijze Centering-zorg voor Eritrese zwangeren.
Meer informatie over dit project.