Kruiden kunnen invloed hebben op de werking van medicijnen, en zelfs schadelijk zijn. Niet iedere patiënt of zorgverlener is zich daarvan bewust. Bij het voorschrijven of bespreken van medicijnen is het goed als de zorgverlener de patiënt vraagt naar eventueel gebruik van kruiden. Mogelijk begint de patiënt daar niet zelf over en gebruikt hij of zij een kruidenproduct, bijvoorbeeld als alternatief geneesmiddel.

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) heeft teksten op de website over kruiden en medicijnen daarom wat toegankelijker gemaakt. Zorgverleners vinden daar extra informatie. Ook is een animatie gemaakt gericht op patiënten voor in de wachtkamers van huisartsen en apothekers.

Naar website CBG